hayır maide suresi 5. ayette söylenen ehli kitap gerçek mümin olan peygamberimize ve kendi peygamberlerine iman eden.bakara 62 de söylenen amenu olup salih ameller yapan kendilerine korku ve mahzunluk olmayanlardır.yoksaki müşriklerle müminlerin evlenmesi bakara 221e göre uygun değildir.hz isa Allahın oğludur diyenler müşriktir kafir oldukları ayetle sabittir.