Koruyucu aile olmak istiyorum

sosyal hizmetlerinden kız çocuğu almak istiyorum evde bakmam ne kadar doğru.

Bu sorunuz ile,fakir bir ailenim çocuğunu,veya anne ve babası ölmüş ve bakıma muhtaç bir hale gelmiş bir yavruyu,himayenize alıp kendi kızınızı yetiştirdiğiniz gibi dikkat ve terbiye ile yetiştirmeyi kasd ediyorsanız,bu dinen caizdir, ve hayırlı bir davranıştır.
Evlad edinmede yaşın bir ehemmiyeti yoktur,önemli olan evlad edinilen çocuğun,bakım ve terbiyesine kabil olmaktır.
Ancak o çocuğu babasının nüfusundan sildirip kendi nüfusuna kayd ettirmeyi ve sonunda onu mirasçı kılmanın doğru olup olmadığını soruyorsanız böyle bir hareket dinen caiz görülmemektedir.

Nitekim Peygamber(s.a.v.)efendimiz'de nübüvvet gelmeden evvel eşi Hz.Hatice validemiz'in kendisine hediyye ettiği 8 yaşındaki kölesi Zeyd bin Harise'yi Önce azat etmiş sonrada evlat edinmiştir.Ashab'ı kiram Zeyd'i''Hz.Muhammed (s.a.v.)'in oğlu'' diye anmaktaydı.
Bunun üzerine şu ayet nazil oldu:
''Evlat'lıklarınızı(öz)oğullarınız gibi tanımadı.Bu sizin ağızlarınızdaki laflarınızdır.Allah hakkı söyler ve O,doğru yolu gösterir.Onları baba'larına nisbetle çağırın.Bu,Allah katında daha doğrudur.Eğer babalarını(kim olduğunu)bilmiyorsanız o halde(esasen)dinde kardeşleriniz(olmakla beraber)dostlarınızdır da''.(sürei Ahzab)

İslam dini evlad edinme adetini ve buna bağlı bulunan hukuki münasebetleri lağv etmiştir.Bu sebeble,evlad edinmekle nesep sabit olmaz.Binaen aleyh bir kimsenin evlad edindiği çocuk erkek ise evlad edinen şahsın kızı ile evlenebilir.Eğer çocuk kız ise o şahsın oğlu ile evlenmesinde hiç bir mahzur yoktur.Hatta o şahsın kendisi ile nikahlanmasında bile hiç bir dini engel bulunmamaktadır.Bu evlatlığı boşadığı bir kadını iddeti dolduktan sonra babalığının nikahlamasındada dini bir engel bulunmamaktadır.

koruyucu aile, evlatlık almak caizmi, kız çocuğunu evlat edinmek, Koruyucu aile olmak caizmi,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..