"Kebise" ne demektir?

Cahiliyye devrinde yapılan "kebise" ne demektir?

Kameri sene Nücum(astroloji)alimlerince malum olan bir miktar şemsii (güneşin seyrine göre belirlenen)seneden daha azdır.Bu noksanlık sebebiyledir ki, Kameri aylar mevsimden mevsime intikal eder.Dolayısıylada Hac ibadeti bazen kış,bazen de yaz mevsiminde vaki olur.Bu sebeble bu ibadet insanlara meşakkatli hale gelir.

Cahiliyye devrinde ise hac mevsimi geldiği zaman insanlar ticarete hazırlanırlardı.Mümkündürki o mevsim ,etraftan tüccarın gelmesine uygun olmayan bir vakit olurdu.Böylece ticaret sebeblerine halal(zarar)gelirdi.
İşte bunun için, "Kebise" yapmaya yöneldiler.Şemsi sene'ye itibar ettiler.Böylece hac zamanı onların çıkarlarına uygun, belli bir zaman dilimine mahsus olarak sabit kaldı.Ticaret ile menfeat elde ettiler."Kebise";Dört senede bir 366 gün olan senedir.Şubat ayı o senede 29 gün olur.

İşte bu hareket tarzı, Allah'ın hükmünü değiştirmektetir.Hazreti Allah onları inkar ile şöyle buyuruyor: "Gerçekten Allah'ın hükmü,senenin noksan veya fazla olmaksızın tam on iki aydır."

İmam-ı Razi (r.h.)tefsirinden:Bilmelisin ki,Arablara göre sene,Kameri aylar itibarı ile on iki aydır.Buna delil,Şu Ayetlerdir: O Allah'tır ki, güneşi bir ışık ve ayı da bir nur kıldı.(Büyüyüp küçülen) miktarlar ve ölçüler tayin buyurdu ki senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz.Allah,anlayacak bir topluluk için ayetlerini açıkça beyan ediyor.(Yunus suresi,5.ayet)

Ayet meali:(Ey Rasülüm),sana yeni doğan aylardan soruyorlar.De ki;"Onlar, insanların muameleleri ve hac için vakit ölçüleridir.(Bakara-189).
Başka topluluklara göre ise sene,güneşin tam bir dönüş müddetinden ibarettir.

Kameri aylar kaçtır, Kebise nedir, kebise ne demektir, Şemsi aylar nedir, Cahiliyye devrinde aylar nasıl belirlendi,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..