Üç aylar'ın diğer aylar üzerine fazileti.....

halk arasında üç aylar diye anılan aylar hangileridir?Bu ayların diğr aylardan farkı nedir?

Üç aylar;Kameri aylardan olup peş peşe gelen Receb'i Şerif,Şaban'ı şerif,ve Ramazan'ı şerif'dir.Bu sene, 11 mayıs cumartesi günü idrak edeceğimiz Receb'i şerif ayı,Kameri ayların yedincisi olup "Eşhuru- hurum" yani haram aylardandır ve bu ay Allah'ın ayıdır.

Zira Saıdi Hudri Radiyellahü Anh'ın rivayet ettiği Hadis'i şerifte Peygamber(s.a.v.) efendimiz şöyle buyurdular;"Recep Allah'ın ayı,Şaban benim ayım,Ramazan ise benim ümmetimin ayıdır".Peygamber efendimize(s.a.v.)"Ya Rasülellah!Recep Allah'ın ayı ne demektir,"diye sorulunca "Recep Allah'ın ayıdır.Çünkü Recep,Hakk'ın mağfiretine mahsus bir aydır....Bu ayda Allah'ü Teala peygamberlerin dua'larını kabul etmiştir.Bu ayda Allah,evliyasını düşmanlarından kurtarmışlardır.

Onun içindir ki;"Recep, günahlardan istiğfar,Şaban,kalbi ayıplardan ıslah,Ramazan ise,kalbi nurlandırmak içindir.Recep ayı tevbenin kabulüne,Şaban ayı şefaate,Ramazan ayı ise sevapların kat kat olmasına vesiledir.Recep tohum ekme,Şaban sulama,Ramazan ise hasad yani ekip suladığını biçip devşirip toplayacak bir aydır.

Bu ayların diğer aylardan farkı,içerisinde Rahmet,bereket ve mağfiret'in doruğa çıktığı Affı umuminin tecelli ettiği kandil gecelerin bulunmasıdır.Bu
Kandiller;Peygamber(s.a.v.)efendimiz'in mübarek nutfe'lerinin Hazreti Amine'ye geçtiği "Regaip"kandili,Cenabı Hakkın eşşiz bir mucize olarak Efendimiz'(s.a.v.)in göklere ve daha nice alemlere davetle icabet ettiği "Miraç" kandili,müslümanların bir senelik amel,ecel,rızık ve daha nice muamelelerinin gözden geçirildiği "Beraat"kandili, ve Cenabı Hakkın "kadir"suresinde "Bin aydan hayırlıdır"buyurduğu "kadir gecesi"dir.Zira Peygamber efendimiz(s.a.v.)Hadis'i şerifinde şöyle buyurmuşlardır.Onun içindir ki bu ayların gündüzünü oruç ile gecesini de günahlardan tevbe ve istiğfar ile geçirmek ve bu ayların gecesinden ve gündüzünden istifade etmelidir.Zira Peygamber ;
"Kıyamet günü bütün insanlar açtır.Ancak peygamberler,onların ehli ve birde Recep,Şaban ve Ramazan aylarını oruçlu geçirenler müstesna.Onlar toktur,onlara ne açlık ve ne de susuzluk vardır.

Cenabı Hak bu aylara mahsus işler ve ibadetler ile,bu zamanların diğer zamanlara nisbetle değerini artırmış ve Ümmeti Muhammed'e rahmet olmak üzere bu gecelerde yapılan ibadetlerin sevabını da daha fazla olarak tayin buyurmuştur.Bu nimete şükr etmeyen, aksine bu ayların hürmetine aldırmayıp günaha devam eden kimse daha şiddetli azaba müstehak olur.

Üç aylar, üç aylar nedir, üç aylar hangileridir, üç ayların diğer aylardan farkı, Recebi şerifin diğer aylardan farkı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..