Karaborsa helalmi dir?

Karaborsacılık yapmak caizmidir?Karaborsacılık yapmanın bir günahı varmıdır?

Karaborsa arapça ihtikar denir ki :Bir şeyi fiyatı yükselsin diye satmayıp bekletmektir.Şer'i şerif'te ise;Yenecek bir şeyi veya insanların muhtaç olduğu bir şeyi fiyatı artması için kırk gün veya daha fazla bekletmektir.

İhtikar (karaborsa) İmamı Muhammede göre ancak taamda yani insanların ve hayvanların yiyecekleri şeylerde cari olur.Çünkü ihtikar hususunda kırk gün gibi bir zaman malı hapsetmek nazara alınmıştır.Bu ise yiyecek kabilinden olan şeylerin bir müddet hapsedilip bekletilmesiyle meydana gelir.

İmamı Ebu Yusufa göre ise Karaborsa;Satılmamasıyla bütün insanlara zarar veren her şeyde cereyan eder.Çünkü haramlıkta müessir olan cihet insanlara zarar vermesidir.Bu ise sadece yiyecek hususunda değilbaşka şeylerde de cereyan edebilir.

İhtkar (karaborsa)satılacak şeyleri uzunca bir müddet hapsedip satmamakla meydana gelir,Bu müddet bir görüşe göre kırk gündür.Bir görüşe göre de bu müddet bir aydır.Bundan aşağısında ihtikar meydana gelmez.

Karaborsanın dünyevi ve uhrevi olan hükümleri,sebebinin derecesine ve sahibinin niyetine göre değişir.Şahsi menfaat kazanmak düşüncesi ile insanlara zarar veren kimsenin bu hareketi pek az bir müddet devam etse de yine uhrevi mesuliyete sebeb olur.

Bir malı fiyatı artsın diye insanlara zarar verecek şekilde saklamak çirkin bir hareket olup günahtır.Yokluk olmasını bekleyerek satmamak ise daha günahtır.Yenilecek şeyleri satın alıp,insanların ihtiyacı olduğu halde saklayıp satmamak ise "Haram" olur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..