Kadının sesi harammı dır?

Kadının sesini bir erkeğe duyurması harammıdır?Yani kadının alış veriş esnasında sesini erkeğe duyurması veya onunla selamlaşması gibi durumlarda kadının sesinin bir kaç erkek tarafından işitilmesinde bir sakınca varmıdır.Veya kadının ilahi veya kur'anı Kerim okurken sesini erkeklerin duymasında bir mahzur varmıdır.Kısacası kadının sesi avret mi dir?

Kadının sesinin avret (haram)olup olmamasında ihtilaf olundu.Tercih edilen görüş kadının sesinin haram olmaması yönündedir.Burada kast edilen konuşma esnasında çıkan sestir.Ancak Kadının namesi, yani ses tonunda değişiklikler yaparak makam ile sesini yükseltmesi avrettir.

Kadının Kur'anı Kerimi yine kadından öğrenmesi daha güzeldir.Rasülüllah Efendimiz
"Namaz kılan kadının önünden geçen olursa tesbih yapmaz (ikaz için tesbihte sesini yükseltmez)elini vurur,erkek ise sesle teşbih yapar buyurmuştur.

adının zaruret dışında sesini erkeğe işittirmesi güzel olmaz."Kadın sesli olarak telbiye yapmaz çünkü sesi avrettir.Namaziçinde sesli okursa namazı bozulur.Onun içindir ki Rasülüllah Efendimiz,namzda(önüne geçeni ikaz için) sesle tesbihten men etti.

Kadının sesi avrettir dendiğinde bundan kadının konuşması haramdır denmek istendiği anlaşılmasın.Bu yanlıştır.İhtiyaç anında kadının yabancı erkekle konuşması caizdir.Erkekleri meyl ettirmek,ve şehveti tahrik etmek olduğu için,kadınların seslerini yükseltmeleri,uzatmaları,güzelleştirmeleri ve kafiyeli şeyler söylemesi caiz olmaz.Bundan dolayıdır ki kadınların ezan okumaları caiz değildir.

Bir ibadet çağrısı olan ezan okumaları bile caiz değilken mahza nefsi tahrik edecek olan şarkı türkü vesair okumaları ve bunu erkelere teşhir etmeleri asla caiz olmaz .

Kadının sesi harammıdır, kadının sesi avretmidir, kadın şarkı söyleyebilirmi, kadının sesini yabancı erkelere duyurması caizmi, kadının erkeklerle konuşması günahmı, kadının erkeklerle konuşması harammı,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..