Bunun sünnetten bu niyetle kılındığına dair sahih bir delili varmı dır? Böyle bir namaza Peygamber sav ve sahabe tarafında da kılınmışmıdır?