Kadir gecesinin alametleri nedir?

Kadir gecesi nasıl aranır?Kadir gecesinin alametleri nedir?Gecenin kadir olduğu nasıl anlaşılır?Kadir gecesinde hangi hadiseler meydana gelir?

Cenabı Hak kullarım Ramazan ayının her gecesini kadir bilip ibadet etsinler ve Ramazan ayının birbirinden kıymetli her gecesinden istifade etsinler diye ramazan ayının geceleri arasına gizlemiştir.

Kadir gecesinin hangi gece olduğuna dair bir çok rivayet vardır.Ashabın bazılarının görüşü 27.gecesi olduğuna dairdir.Ancak bir çok rivayet mevcuttur.

Kadir gecesinin alametleri şunlardır:O gece,hava berrak,safi,sakin ve ılıman olur.Bu nur Tuba ağacının nurudur.Aslı Muhammed (a.s.)'ın köşkünde olup,dalları ümmetinin köşklerinde,aydınlığı ise,adünyadaki her müminin evindedir.Ve ibadetlerin nurudur.Bazılarına göre Rahmet nurudur.Yahut meleklerin kanatlarının nurudur.