Kadir Gecesinde Adetliyken Nasıl İbadet Edilir?

Kadir gecesi adetli olan bayanlar nasıl ibadet edebilir?Adetli olan hanımlar kadir gecesinde hangi ibadetleri yapabilir?adeti kadın kadir gecesi nasıl dua eder?hayız ve lohusa olanlar kadir gecesinde ne okuyablir?

Adetli olan bayanlar kadir gecesinde namaz kılamazlar.

Ancak istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyh),salevat-ı şerife (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedün ve ala ali Muhammed)tevhid(La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah)gibi tesbih hatimleri yapabilir.


Özellikle Peygamberimizin (s.a.v.)Hazreti Aişe Validemize öğrettiği kadir gecesi duasını okuyabilirler.Hz.Aişe velidemiz peygamber (s.a.v.)Efendimize "kadir gecesine tesadüf edersem nasıl dua edeyim "diye sorduklarında Rasülüllah (s.a.v.)efendimiz :

"Ya Aişe sen kadie gecesine ulaşırsan "Allahümme İnneke Afüvvün Kerimün Tühıbbül-afve fağfü annii" diyerek dua et"buyurmuşlardır.

Anlamı:Ey Kerem sahibi Allahım muhakkak sen affedicisin ve affetmeyi seversin .O halde beni de affet"

Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler.

Ayrıca başında besmele çekmeden Dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler.Salat-ı Münciye,salat-ı nariye,salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir,hatta hatimlerini yapabilirler.

Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamayacakları için tesbih namazında okunanan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihini çokça okumalarında faide vardır.Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.

Seyyidül istiğfarı(büyük istiğfar)bilenlerin buna devam etmelerinde faide vardır.
Peygamber Efendimiz(s.a.v.): “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurdular. Buhari

SEYYİDÜ-L İSTİĞFAR ARAPÇA OKUNUŞU

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimîn”

Ma’nâsı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum.Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.”

Ezberden bilmeyenler yüzünden bakarak da okuyabilir.okunan bu tesbihatları peygamber (s.a.v.)Efendimize ve ölmüş olan yakınlarınada hediye edebilirler.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..