Dava açmak Allah'ın taktirine rıza göstermemek olur mu?

Sayın hocam;

Adliyede devlet memuruyum, amirlerimle ters düştüm ve hakkımda, suçsuz olduğum halde, amirlerimin sorumsuzluğu nedeniyle görevi ihmal suçundan ceza davası açıldı. Bu dava hakkımda soruşturmayı başlatan aynı amirler tarafından görüldü ve mahkumiyetimle sonuçlandırıldı ancak cezayı temyiz ettim. Dosyam şu an yargıtayda. Suçsuzum, bu nedenle yargıtaydan dosyanın bozularak gelmesini ümit ediyorum. Bu dava nedeniyle görev yaptığım yerden başka bir ilçeye sürgün edildim. Dosyamda, hakkımda dava açıldığı yazılı olduğu için şehirde çalışmak için yaptığım atama istekleri hep olumsuzlukla sonuçlandı ve tayin isteklerim reddedildi. Çocuklarımdan büyük olanı girdiği sınavda başarılı oldu ve bu nedenle son kez çocuğumun eğitimini öne sürerek Konya ilinde çalışmak isteğiyle tayin talebinde bulunacağım. Muhtemelen bu talebim de reddedilecek. Ancak İdare Mahkemesine dava açma hakkım var ve geçerli mazeretim olan eğitim nedeniyle idare mahkemesi tarafından idarenin muhtemel vereceği bu bu red kararı kaldırılarak Konya iline tayin edilebilirim.

Sorum şu; idare mahkemesine dava açmak isteğim, Allah’ın benim hakkımdaki kaderine aykırı bir davranış olur mu ? Ben hep Allah’tan hayırlısını diledim ve kaderimde karşıma çıkana razı geldim. İdare mahkemesine dava açmak, Allah’ın benim için taktir ettiğine kadere rıza göstermemek anlamına mı gelir yoksa dinen hak arama olarak mı nitelendirilir.

Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.

Dünyevi işlerimizde tedbir kuldan ,taktir ise Allahtan olur.İnsanoğlunun yaşadıkları ve yaşayacakları,ezelde taktir olunmuştur.Ancak Cenabı Hak kuluna irade-i cüziyye vermiştir ki,kişi izleyeceği yolu kendisi seçer.Ancak HazretiAllah kulunun hangi yolu seçeceğini bildiği için onu takdir eder.

Tedbir almak,taktir edileni bozar mı?Takdire karşı gelmek midir? mevzusuna gelince:Tedbrin alınması,takdire aykırı bir iş değildir.Eğer bir husustaki takdir-i ilahi, Levhi mahfuzda taktir ve tesbit edilmiş ise,onda hiç bir surette değişiklik cari olmaz.Fakat levh-ü mahvü isbatda (bozulacağı)tesbit edilmiş ise,onda değişiklik olabilir.Bu değişiklik yine Cenab-ı Hak tarafından olur.Yoksa bizim tedbirimizden değildir.Hal böyle olunca kadere rıza göstermemek gibi bir durum söz konusu olmaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..