Nezir nedir?Nezir ne için yapılır?

Nezirde bulunmak ne demektir?Nezir nasıl yapılır?Nezrin anlamı nedir?Nezretmek ne demektir?Nezir adakta bulunmak mı demek?

Nezir Allahü Teala'ya tazim için mübah olan bir işin yapılmasının kendisine vacip kılmaktır.Nezrin türkçesi adak tır.Nezredene ise nazir denir.

Nezrin rüknü nezir üzerine delalet eden sözdür.Kalbi niyet ile nezir olmaz.Dil ile ikrar gerekir.Hatta bir kimse (Şu işim olursa Allah için 10 gün oruç tutacağım) diyeceği yerde yanlışlıkla (üç hafta) dese,üç hafta oruç tutması lazom gelir.Yani kalbinden geçene göre değil dil ile söylenene itibar olunur.(fetevat-ı Hindiye)

Sırf Allah Rızası için yapılan nezr makbul ve sevaba vesiledir.Fakat dünyalık bir maksadın meydana gelmesi içşn yapılacak adaklar,ibadet gibi Allah rızası için yapılması gereken bir şeyi dünya menfeati için yaptığından dolayı her ne kadar nezir olarak muteber olsa da Allah katında makbul ve sevaba vesile olmaz.(büyük islam ilmihali)

Bir nezrin (adak) şer'an muteber olabilmesi için bazı şartları vardır.

1-Nezreden (adakta bulunan)kimsenin nezre ehil olması lazımdır.Bir kimsenin nezre ehil olması için Müslüman,akıllı ve baliğ olması şattır.

2-Nezredilen şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadet bulunmalıdır.Namaz,oruç,kurban gibi.Hasta ziyaret etmeyi nezretse nezretmiş olmaz.İtikaf nezretse vacip olur.Çünkü itikaf cinsinden namazın kade-i ahiresi vardır.

3-Abdest gib başka bir ibadete vesile olmayıp bizatihi kendisi maksut bir ibadet olmalıdır.Namaz ve oruç gibi.

4-Nezredilen şey nezredilmezden evvel farz veya vacip olmamalıdır.Mesela beş vakit namazdan birini nezretse nezretmiş olmaz.

5-Nezredilen şeyin yapılması imkansız olmamalıdır.
6-Nezredilen şey yapılması günah olan bir şey olmamalıdır.Mesela (Filanı öldürmek nezrim olsun)dese nezir olmaz.(Bayram günü oruç tutmak nezrim olsun dese)kabul edilir.Çünkü het nekadar bayram günleri orç tutmak günah ise de, günah olan bizzat orucun kendisi değil bayram günü olmasıdır.Lakin Bayram günü oruç tahrimen mekruh olduğu için bayram günleri geçince tutmalıdır.

7-Nezredilen şey nezreden,n mülkünden fazla veya başkasına ait olmamalıdır.Mesela bin lirası olan bir kimse ikibin lira sadaka vermeyi adasa sadece malik olduğu bin lirayı vermesi lazım gelir.Veya başkasına ait olan bir koyunu kurban etmeyi adasa bir şey lazım gelmez.

Nezir iki kısma ayrılır:Mutlak nezir,Muallak nezir.
Mutlak nezir:Bir şarta bağlanmayan nezir olup nezir sözü nezreden kimsenin ağzından çıkmasıyla nezri yerine getirmek vacip olur.

Muallak nezir:Bir şarta bağlanmış olan nezir olupo şart meydana gelmeen vacip olmaz.Nezreden kimse şart yerine gelmeden yapacak olsa,şart yerine gelince bir kere daha yapması lazım gelir.(nurul-izah)

Bir nezir meydana gelmesi istenmeyen bir şarta bağlanırsa mesela kendisini yalan söylemekten men etmek isteyen bir kimse(eğer yalan söylersem üç gün oruç tutmak nezrim olsun)diye nezredip sonra yalan söylerse nezrettiği üç gün orucu tutmakla yemin keffareti vermek arasında muhayyer olur.(Büyük islam ilmihal,reddül muhtar).
Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..