Bir Mezheb'e tabi olmanın hükmü ve zarureti..

Mezhep nedir?Bir mezhebe uymanın hükmleri nedir?Bİr kimse mezhepleri taklid etmeden kendi kendine amel edebilir mi?

Mezhep: büyük din müçtehitlerinin Edille-i şerıyyeden çıkardığı hükümlerden ibaret olup,müctehit olmayanların (taklid edenlerin)müçtehitlere tabi olmasından meydana gelir.

İçtihad:Şer'i hükümleri delillerinden çıkarmak için müçtehidin bütün gücünü harcamasıdır.Bir kimsenin müctehid olabilmesi için ahkama taalluk eden bütün şer'i delilleri iyice bilmesi ve o delilin ruhuna nüfuz edecek zeka ve fıkhi görüşlere (ilimlere)sahip olması lazımdır.Bu işi yapacak ilmi kudrete sahip olan Alimlere de " Müctehid" denir.

Bir mezhebe tabi olmak farz yada vacip değildir.Ancak tabi olmak zaruridir.Çünkü her Müslümanın içtihat edecek derecede islam hukukuna vakıf olması mümkün değildir.Değil bugün,Ashabı Kiram zamanında bile her mümin içtihat edecek derede alim değildi.Böyle olunca bilmeyenlerin bilenlere tabi olup onlardan öğrendikleriniyapmaktan başka çaresi yoktur.Bir insan ,hem cahil hemde ben bildiğimi yaparım diyebilir mi?

İşte müçtehid olmayanların müçtehid olanlara tabi olmasından mezhepler meydana gelir.Bir mezhebe tabi olmak islama tabi olmaktan başka bir şey değildir.

Mezheplerin birden çok olması ictihad farklılığından meydana gelmiştir.İctihad caiz olan yerde ictihadların farklı olması tabiidir(doğaldır).Asılda ihtilaf (farklı görüş)yoktur.Dört mezhebin dördü de haktır.Ehli sünnet yolunun şubeleridir.

Peygamber Efendimiz zamanında mezhep yoktu.Zira o zamanda vahiyler devam ediyordu.Vahiyler devam ederken de içtihatların mezhepleşmasi imkansızdır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..