Diş kaplatmak ve doldurmak gusle mani midir?

Hanefi Mezhebine göre gusül abdestinde ağız ve burna su vermek farz olduğundan ağzında kaplama ve dolgu diş bulunanlar gusülde şafii mezhebini taklid etmeleri lazımdır dniyor.Bu görüş sizce ne kadar doğrudur?

Bu görüş yanlıştır.Zira taharet yani gusül namazın şartıdır.Guslü caiz olmayanın namazı da caiz olmaz.o zaman namazıda şafii mezhebine göre kılması lazımdır.
Mensup olduğu Hanefi mezhebine göre namazını doğru dürüst kılmasını bilmeyen bir kişi,Şafii mezhebine göre nasıl kılacak.Bu olacak iş mi?Böyle bir şey yoktur.

Bu işin aslı şudur:Fetevat-ı Hindiye isimli fıkıh kitabın 1. cildinin 136'ıncı sayfasında "Zaruret mevzileri şer-i kaidelerin dışındadır."demektedir.Mesela bir kimsenin kolu kırılıp alçıya alınsa veya eli yara olup üzerine sargı sarılsa o kişi ne yapacak?Sargının üzerine meshedecek.(eli kolu yıkamak farzdır.sargı üzerine mesh etmek caiz olmaz.)denebilir mi?Diş doldurtmak ve kaplama yapmak ta bir zaruret değilmidir.Eğer zaruret olmaksızın süs olsun diye kaplatılırsa o zaman tabi caiz olmaz.

Diş kaplatmak bütün imamlarımıza göre caiz dir.Bunda ihtilaf yoktur.Ancak bunu altın ile yapmak İmamı Azama göre mekruh,imameyne göre ise,zaruret olduğu çin mekruh değildir.Durum böyle olunca Hanefi Mezhebine göre diş kaplatanın guslü caiz olmaz denilebilir mi? Elbette Fukaha'dan bunu söyleyen olmamıştır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..