Kelime-i tevhıd okumanın fazileti.

Kelime-i Tevhıd nedir?Kelime-i tevhıd okumanın fazileti nedir?Kelime-i tevhıd nasıl okunur?Zilhicce ayında Kelime-i tevhid okumak

İhlas ve sadık niyet ile Kelime-i Şahadet ve Kelime-i Tevhidi söyleme hususunda varit olan Hadisi Şerifler çoktur.


Mecâlis-ül Ebrar’da şöyle dedi:

Tevhidde ihlas üzere olmak Cehennemden kurtuluşa sebeptir.Muaz bin Cebel Radıyallâhü Anh Nebi Aleyhisselâm’dan rivayet etti, buyurdular ki;

-Kalbinden gelen bir sadakatle “Allah’ta başka İlâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın rasülü olduğuna şahadet eden kimseyi Hazreti Allah Cehenneme haram kılar.Ebu Hüreyre Radıyallâhü Anh’ın rivayet ettiği Hadisi Şerifte Nebi Aleyhisselâm şöyle buyurdular:

-Kıyamet günü şefaatime en fazla hak sahibi (layık) olacak kimse, hulusu kalb ile “La İlâhe illallah” diyen kişidir.Zeyd bin Erkam Radıyallâhü Anh Efendimiz Aleyhisselâm’dan rivayet etti:

-Bir kimse ihlasla “Lâ İlâhe illallah” derse cennete girer.Şu Hadisi Şeriflerde vadedilen mükafata nail olmak için Peygamber Aleyhisselâm hulûs ve ihlası şart koştu. Yani Celal sahibi Rabbin emirlerine imtisal ve Müteal (Cenabı Hak)kın yasakladıklarından kaçınmak suretiyle halin kâl (söz)e yardım etmesidir.Şu iki hadisi şerif ve Ebu Zerr-il Gıfâri hazretlerinin rivayet ettiği “La İlâhe illallah” deyip de bu hal üzere ölen kul Cennet’e girer” hadisi şerif iktifa babındandır. (Yani bunu söyleyen kişi devamı “Muhammedün Rasülüllah”ı söylemeden bununla yetinmiş olmaktadır. Zira “La İlâhe illallah” diyenin bu sözü “Muhammedün Rasülüllah” sözünü eklemediği müddetçe şefaate kavuşmak ve cennete girmek gibi vadedilen mükafatları elde etmeye yetmez. Çünkü iman ancak bu iki kelime-i (şahadet) ile tamam olur.Ali-yi Kârinin Şerhi Şifa isimli risalesinde şöyle denildi:

Bilmelisin ki, Tevhid Peygamber efendimizin Rasüllüğüne şehadet olmadığı sürece fayda vermez. Bu iki kelime arasında ittihadın (birliğin) tamamı üzerine delalet eden aşırı derecede bir ittifak vardır.

Her ne zaman ki “Lâ İlâhe illallah” kelimesi yazıldığı ya da zikredildiği zaman burada “Muhammedün Rasülüllah” kelimesi gizlidir. Yakınlık icabının şöhretinden dolayı bizim tevhidimiz zikretmekle iktifa edilmiş olur Eğer böyle olmamış olsaydı bizim tevhidimiz Yahudi ve Hıristiyanların tevhidi ile ortak olmuş olurdu. Onların inanç ve görüşünden ayrılmak ancak “Muhammedün Rasülüllah” kelimesi ile gerçekleşmektedir. İşte bu iktifa babından veya cüz’ü kül (parçayı bütün) üzerine ıtlak etme babından olmuş olur. Ya da mezkur kelime (Lâ İlâhe illallah) her iki şahadetin de alametidir. (Mecalis-i Rumi)Sahihi Müslim’de Peygamberimiz Aleyhisselâm’dan şu Hadisi Şerif nakledilmiştir:

-Benim ve benden evvelki peygamberlerin söylediklerinin en faziletlisi “La ilahe illallah” Kelime-i Şahadetidir.Bilmelisin ki “Lâ İlâhe illallâh” ve “Lâ ilâhe illâ hû” dan her ikisi de Kur’an-ı Kerimde zikredildiği için kelime-i tevhiddirler. Ama “La İlâhe illa-r Rahman” asla tevhit olarak şöhret bulmadığı için böyle değildir. Allâh’ü Teâlâ eşyanın en faziletlisi ve en menfaatlisini umumi mana için koyar. Zira bu husus birçok zıddın kendi karşısına çıktığı bir mevzudur. Öyle ise her zıdda mukabil olacak bir kuvvet lazımdır. Bu da “Lâ İlâhe illallâh Muhammedün Rasülüllâh” kelimesidir. Onun içindir ki bu kelime, zikirlerin en faziletlisidir ve bununla zikretmek de “Allah, Allah, Allah” ve “Hû, Hû, Hû” diye zikretmekten Arifi Billah olanlara göre daha faziletlidir. Çünkü bu kelime “Nefiy” ve “İsbat”ı bir arada toplamaktadır. Öyle ise bununla zikretmeye devam et. Zira bu, en kuvvetli zikirdir. Kendisi için en parlak nur, Rabbe çok yakınlık vardır. Hem dünya ve hem de ukbâda kurtuluş buna bağlıdır.Ali bin Ebu Talib’den, O da Efendimiz Radıyallâhü Anh dan:

Mahlukatın efendisi Muhammed Sallallahü Aleyhi ve Sellem’den işittim, şöyle diyordu:

-Meleklerin efendisi dedi ki: Yeryüzüne “Lâ İlâhe illallah Muhammedün Rasülüllah”dan daha büyük kelime ile inmedim. Semavat, Arz, dağlar, ağaçlar, kara, deniz hep onunla ayakta durmaktadır. Dikkat edin, o ihlas kelimesidir, dikkat edin, o (Allah’a) yakınlık kelimesidir. Dikkat edin, o necat (kurtuluş) kelimsidir. Dikkat edin, o en yüce kelimedir. Terazinin bir kefesine bu kelime, diğer kefesine de yedi kat sema, yedi kat arz konulsa bu ağır basar. (Hazinet-ül Esrar)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..