tevhid inancı

Selamünaleyküm Hocam
Tevhid inancı olarak bazı din alimleri vahdeti vücudu savunuyorlar. Bunun dinimiz açısından bir yeri var mı?
Bir de vahdeti vücut ile panteizm arasındaki farkı sormak istiyorum?
Melamilikte namaz kılmayanlar var. Melamilikte vahdeti vücut çok fazla savunuluyor. Melamilik tarikat mı mezhep mi? Ya da şöyle sorayım, hak mı?
Şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar efendim.

Cevap:
Hemen söyliyelim ki,Vahdeti -vucut'culuk
İslam tarihinde her safhada küfür olarak
yadedilmiştr.Savunucuları Şer'i mahkeme-lerce cezalandırılmış veya nefy'edilmişler-dir.Bunların kökü İbni-teymiye,Vehhabi ve
daha eskisi,Mu'tezile gibi mezhepsiz ak-
ımlara dayanmaktadır.Melamilik ise,o da bu sapık cereyanlar gibi, tasavvufu kendi
kafalarına göre yorumlayan sözde ve sapık tarikat akımıdır ve maddecidir.Yakın
Tarihimizde bunların fikir babaları geçmiş
tir.Muhammed Abduh,Cemaleddini Afgani,Seyyit kutup,Yusuf-el kardavi,Mevdudi ve benzerleri.Bu sapık akımlar ile batının
tenasuhçu feylozofları arasında çok yakın
fikir birliği,en önemlisi de iş birliği olmuş-tur.Yukarıda ismini verdiğim sözde din alimleri,Hep batıda ölmüşlerdir.Mensup ol
dukları islam ülkelerinde halk onları iste-memiştir.Yer ve zaman darlığından dolayı
şu isimlerini verdiğim kaitapları incelerse-niz doyurucu bilgiye ulaşırsınız."Başlangı-
cından Bu günezhebsizler"M.ali Demirbaş)
Dini Tamir davasında Din tahripçileri"(Ah-met Davutoğlu Son osmanlı alimlerinden ilk islam enitütsü Kurucu ve idarecisi)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..