Kurbanın vacip olmasında zenginlik ölçüsü nedir?

Kurbanın vacip olaması için gereken zengini ölçüsü nedir?Kurbanda zenginliğin nisabı nedir?Hangi mallarda kurban vacip olur?

Kurban kesmek kendisi üzerine vacib olan zengin; yirmi miskâl altın veya iki yüz dirhem ya da fazla gümüşe sahip olan kimsedir.

Kurbanın vacib olması için senenin geçmesi ve üreme gerekmez.

İbn-i Melek el Yesâr Şerh-i Mecma’ isimli eserinde şöyle demektedir:

Kurbanda, asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisab, ya da kıymeti nisab miktarı bulunan mala sahip olmak lazımdır.

Hacet-i Asliyye (Asli ihtiyaçlar): Hakikaten veya hükmen helâkı insandan def eden şeydir.

Hakikaten olan, nafakası, oturacağı ev, ziraat aletleri ve benzerleridir.

Hükmen olan da borç, (çünkü borçlu, nisabdan elinde bulunanı, helâk mesabesinde olan hapisten kendisini kurtarmak için borcunu ödemeye muhtaçtır.) Sanat âletleri, ev eşyaları, binek hayvanı, ilim ehlinin ilim kitapları gibi. Çünkü bunlar asli ihtiyaçlar ile meşgul olurlar, yok gibidirler.Kurban nisâbında nemâ (üreme) vasfı muteber değildir.
Oturmadığı bir evi olan kimse onu kiraya versin ya da vermesin, kıymeti zenginlik (nisab) ta itibar edilir.
Yine, o evde oturuyor ama ihtiyacından fazla ise hüküm böyledir.

Biri yazlık, biri kışlık iki evi olan kimse bunlarla zengin sayılmaz. Eğer üç evi varsa üçüncü evin değeri nisapta hesap edilir.Üç kat elbisesi olan zengin sayılmaz. Üç kat elbise ve iki kat döşekten fazlasının kıymeti eğer iki yüz dirhem ve fazlası gümüşe denk ise zengin kabul edilir.Gazi iki at ile zengin sayılmaz. Üç atı olup kıymeti iki yüz dirhem gümüşe denk ise zengin sayılır.

Gazi olmayanların bir binekten fazlası ve bir hizmetçiden fazlasının kıymetine itibar edilir.Nahiv, Tıp ve Edebiyat kitaplarının tamamı zenginlik (hesabında) dahildir. (Kadı han)Tefsir, hadis ve fıkıh kitapları da velev ehli için olsun, bir nüshadan fazla ise (iki nüshadan fazla da denildi) dahildir.İmam-ı Muhammed’den : Hadis ve tefsir kitapları her birinden iki nüsha da olsa zengin sayılmaz. (Ravzat-ül Ulemâ)Mushaf birden fazla ise, çok güzel okuyan biri de olsa kıymeti zenginlikte itibar edilir.Ziraatçı iki öküz ve ziraat âletleri ile zengin sayılmaz. Üç öküzü varsa birinin kıymeti itibar edilir. Bir inek de böyledir.Bağın kıymeti iki yüz dirhem gümüşe müsavi ise zenginlik hesabında sayılır. Çünkü bağ ihtiyaç değil, eğlence ve gezi içindir. Zira insanlar meyvesiz yaşar, ama yiyeceksiz yaşayamazlar. (Ravza ve Hulâsa)“Birisinin kâr getiren bir akarı olsa kıymeti itibar edilir, geliri itibar edilmez” denildi.

Ebu Ali ed Dekkâk’tan ise, “geliri itibar edilir, kıymeti değil,” şeklinde geldi.Kullandığı arazi, geliri bulunan bir vakıf arazisi ise ve bayram günlerinde de iki yüz dirhem miktarı ve fazlası bulunursa kurban kesmesi vacib olur.Çamaşırcı da böyledir. Yanında sabun, (özel karışımlı) su (veya benzeri maddeler) bulunur ve kıymeti de iki yüz dirheme ulaşır ise vacib olur.Ekmekçi de böyledir. Buğday veya tuz olur, kıymeti de iki yüz dirhem ve fazlası olursa üzerine kurban vacib olur.Kıymeti iki yüz dirheme ulaşan gıda maddesi bulunan hakkında ihtilâf vardır. Ama zahir olan hüküm, zenginlik hesabında sayılmamasıdır. (Kadı han)Kadının kocası üzerinde mehir alacağı varsa, kocası da zengin ise (İmameyne göre) kadın bu alacağı ile zengin sayılır. Yalnız bu hüküm, mehir mehr-i muaccel olduğu zamandır. Müeccel ise ittifakla zengin sayılmaz. (Hulâsa)Kadının bayramlarda giydiği ve kocası için süslendiği mücevherleri ve incileri varsa bunların kıymeti zenginlik ölçüsünde itibar edilir.Yine kadının bir evi olup orada kocası ile oturuyorsa ve kocası da başka bir evde iskâna muktedir ise zenginlikte itibar edilir.Fakirlik ve zenginlik hesabında kurban bayramının son günlerin (deki duruma) itibar edilir. Bayram günü geldiğinde malı olmayıp bayram günleri geçmeden evvel nisab miktarı mala sahip olsa borcu da yoksa kurban kesmesi vacip olur.Kurban bayramı günü geldiğinde zengin iken, kurban kesme günü geçmeden malı helak olsa da nisab miktarından noksanlaşsa üzerine kurban vacib olmaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..