Nikah ibadetmi dir?Yoksa muamele mi?

Nikahın dindeki önemi nedir?Nikah bir muameleden mi ibaret ?yoksa dini bir ibadet mi?

Nikah Cenab-ı Hakkın emri ve bütün peygamberlerin sün­neti olduğundan bir ibadettir. Yukarda geçtiği gibi nafile ibadet­ten üstündür. Nitekim bir kadının, kocasından izinsiz nafile ibadet yapması caiz değildir.

Karı-kocanın; birbirlerine sevgi ile bakmalarının, birbirle­rine güzel ve tatlı söz söylemelerinin, okşayıp öpmelerinin ve ni­hayet birleşmelerinin ve hatta gusül yapmalarının sevap dere­celerini izah eden birçok hadis mevcuttur. Dolayısıyla nikahın bir muamele-anlaşma olmasının yanında aynı zamanda bir ib­adet olduğu ortadadır.

Evlilik, haram olan zinadan korur. Haramdan koruyan şey, ibadettir.

Evlilik, ahlakın yükselmesine sebep olur. Bekar olan insan sadece şahsi ihtiyaçlarını temin edip, gezip tozar. Ama evli in­sanın omuzlarında ailenin ihtiyaçlarını temin vazifesi vardır. Bu vazifeyi yerine getirmek de ayrı bir ibadettir.

Nikah, icabında farz, vacip, sünnet, mekruh ve haram ol­ması itibarıyla ibadettir. Kocanın karısından mehir "aldım-ver­dim" denilmekle tamam olması en az iki şahit bulundurulması ve bir davada hakimin "Fülane kadın, fülanın zevcesidir" veya da "değildir" diye hükmedebilmesi itibarıyla da muameledir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..