İhtilam (rüyalanma) olduğunu hatırlamayan kimseye gusül gerekir mi?

Gece rüyalandığını hatırlamayan kimse uyandığında çamaşırını ıslak olduğunu görse ne yapması lazım?Uyandığında çamaşırında ıslaklık olan kişiye gusül gerekir mi?

Yatağından uyanıp kalkan kimseler, ihtilâm (rüyalanma) olduğunu hatırladığı halde yatağında veya elbisesinde yaşlık görse, bunun menî mi yoksa meziy'mi (zevk suyu) olduğunu bilmese, gusül abdesti gerekli olur. Vediy (idrardan sonra gelen sıvı)olduğuna kanaat getirirse gusül gerekmez. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse uyandığı zaman uzvunda böyle bir yaşlık görse, eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati var ise veya uyumadan önce bu uzvu hareketsiz bir halde bulunmuş ise gusül abdesti gerekir. Fakat bu ıslaklığın meni olduğu kanaati bulunmaz da, cinsiyet uzvu daha önceden sertleşmiş durumda ise gusül abdesti lazım gelmez. Bu yaşlığın meziy olduğuna hükmedilir. Çünkü uzvun sertleşmiş durumda bulunması, mezinin çıkma belirtisidir. Küçük abdestini bozan kimseden cinsiyet uzvu sertleşmiş olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Sertleşme olmayınca yıkanma gerekmez. Çünkü sertleşme, şehvetin varlığını gösterir (el-Fetâvâl-Hindiyye, I, 14 15; İbn Âbidin, a.g.e, I,162,163 vd.; Mehmed Zihni, Ni'met-i İslâm, İstanbul, ty, s. 68 vd.; Kâmus Tercemesi,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..