Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler

İslm dininin temizliğe verdiği önem ve hassasiyetleri nelerdir?Temizlik hakkında Ayet ve hdisi şerifler nelerdir?İslamda temizliğin kısımları ve şartları...

Temizlik islam dininin temel esaslarından biridir.İslâm dini temizlik üzerine kurulmuştur. Müslüman demek temiz insan demektir. Temiz olanları hem Allah hem de insanlar sever. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor :

"Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever." (32)
Allah'ın sevdiği kişilerden olabilmemiz için temizliğe dikkat etmemiz gerekir.

Sevgili Peygamberimiz: "Temizlik imanın yarısıdır." (33) buyurarak dinimizin temizliğe verdiği önemi belirtmiştir.

Müslüman namaz kılarken Allah'ın huzurunda bulunur. Allah'ın huzuruna çıkmak için beden elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Dinimiz iç temizliğine de büyük önem vermiştir. Müslümanın dışı temiz olduğu gibi kalbi ve rûhu da temiz olmalıdır.

Beden ve Ruh Temizliği

Namazın şartlarından birisi de abdest almaktır. Abdest almakla belirli organlar hergün birkaç defa yıkanmış olur. Bundan başka namaz kılan kimsenin bedeni elbisesi ve namaz kılacağı yerin de temiz olması gerekir.
Gusül yapmak yani bütün vücudu yıkamak gerekli hallerde farzdır. Gerekli olmadığı zamanlarda en az haftada bir defa vücudu yıkayıp temizlemek Peygamberimizin emridir. Peygamber Efendimiz dişlerin temizliği üzerinde önemle durmuş ve «Misvak (diş fırçası) hem ağzı temizler hem de Allah'ın rızasını kazandırır.» (34) buyurmuştur.
Peygamberimiz «Din temizlik üzerine kurulmuştur.» (35) sözleri ile dinin temelinin temizlik olduğunu bildirmiştir.
Dinimiz dış temizliğinde olduğu gibi ruh temizliğine de büyük önem verir. Ruh temizliği gönlümüzü her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırmak ve bunların yerine iyi duygular yerleştirmektir.
Böyle temiz bir kalb ve kötülüklerden arınmış bir ruhla Allah'ın huzuruna çıkanlar kurtuluşa ereceklerdir.
Peygamberimize insanların en üstün olanı kimdir? diye soruldu Peygamberimiz bu soruya şu cevabı verdi:
«Kalbi temiz sözü doğru olandır.» Gerçek müslüman içi ve dışı temiz insan demektir.

Çevre Temizliği

Temizlik sadece vücut elbise ve evlerin iç temizliğinden ibaret değildir. Dinimizde temizliğin alanı çok daha geniştir. Bu sebeple çevre temizliği üzerinde ayrıca durmamız gerekir. Çünkü çevre temizliği yalnız kendimizi değil başkalarını da ilgilendiren bir konudur. Çevreyi kirletmek başkalarını rahatsız etmek diğer insanlara zarar vermek demektir. Halbuki müslüman başkalarına zarar vermeyen hiç bir canlıyı incitmeyen insandır.

Peygamber Efendimiz: "Avlularınızı temizleyiniz." (36) buyurarak evlerin çevresinin de temizlenmesi gerektiğini bildirmiştir.

Temiz olan çevreyi pisletmek çok kötü bir iş ve müslümana yakışmayan çirkin bir davranıştır.
Peygamber Efendimiz: "Lânete uğramışlardan olmaktan sakının" buyurdu.
Bunun üzerine Ashap:
– Bunlar kimdir. Ya Rasûlellah? diye sorunca Peygamberimiz:
– "Halkın gelip geçtiği yolu ve gölgelendikleri yerleri kirletenlerdir." (37) buyurdu.

İnsanların gelip geçtiği yolları oturup kalktıkları ve dinlendikleri yerleri kirleterek başkalarının rahatsız edilmesi İslâm ahlâkı ile bağdaşmaz. Müslüman diğer insanları rahatsız eden davranışlarda bulunmaz bulunmamalıdır.
Peygamberimiz; mescidin duvarında gördüğü tükrüğü bir taş parçası ile bizzat kazıyıp ortadan kaldırmıştır. Bu onun çevre temizliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir.
Peygamberimiz yerlere tükürmeye bile izin vermezken bir müslüman nasıl olurda çevreyi kirleterek insanları rahatsız edebilir. Nasıl olur da başkalarının zarar görmesine sebep olacak davranışlarda bulunabilir?
Allah Tealâ Kur'an-ı Kerimde temizliğe riayet edenleri sevdiğini bildiriyor. Öyle ise temiz olalım çevremizi temiz tutalım ki Allah'ın sevdiği kullardan olalım. Temiz olanları insanlar da sever. Çevreyi kirleterek başkalarının nefretini değil temizliğe dikkat ederek sevgisini kazanmaya çalışalım.

ABDEST

Abdest belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir.

Abdestin Farzları Dörttür:

1) Yüzü yıkamak

2) Elleri dirseklerle beraber yıkamak.

3) Başı meshetmek.

4) Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih olmaz.

Abdest Nasıl Alınır

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Mümkünse kıbleye karşı dönülür. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir ve "Eûzü billâhimineşşeytanirracîm bismillâhirrahmânirrahim" okunur.

Sonra sırasıyla:

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır parmaklarda yüzük varsa oynatılır ve yüzüğün altının yıkanması sağlanır.
Bundan sonra sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında güzelce çalkalanır. Sonra yine sağ avuca ayrı ayrı su alınarak buruna üç kere su çekilir ve sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Sonra yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Bundan sonra evvela sağ kol üç defa dirseklerle beraber sonra da sol kol yine üç defa dirseklerle beraber yıkanır.
Bundan sonra eller yeni bir su ile ıslatılır sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak en az dörtte biri meshedilir. Sonra eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içibaş parmağı ile de kulağın dışı meshedilir. Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı ile de boynun arkası meshedilir.
Bundan sonra evvelâ sağ ayak sonra sol ayak topuklarla beraber üçer defa yıkanır. Ayaklar yıkanırken: Sağ ayağın küçük parmağından sıra ile büyük parmağa doğru sol ayağın büyük parmağından da sıra ile küçük parmağa doğru yıkamak uygun olur. Ayaklar yıkanırken parmak aralarının iyice temizlenmesine dikkat edilir.
Abdest bitince kıbleye karşı Kelime-i Şehadet okunur. Farzları sünnetleri ve adâbı yerine getirilerek alınan eksiksiz bir abdest böyle olur. Abdest alınırken okunan dualar vardır. Bunların okunması çok güzeldir. Okunmasa da abdest tamamdır. (38)

Abdesti Bozan Şeyler

Abdestli olan bir kimsede aşağıdaki hallerden biri meydana gelirse abdesti bozulur:

1) Vücudun herhangi bir yerinden kan irin ve su çıkmak

2) Ağız dolusu kusmak

3) Tükürdüğü zaman tükrüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak

4) Küçük veya büyük tuvalet yapmak arkadan yel çıkmak

5) Bayılmak ve sarhoş olmak

6) Namazda gülmek (namaz dışında gülmek abdesti bozmaz)

7) Uyumak.

Abdestsiz Yapılamayan Şeyler

a) Namaz kılınmaz.

b) Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez

c) Tilâvet secdesi yapılmaz

d) Kâbe tavaf edilmez. (Kabeyi tavaf için abdestli olmak vaciptir)

GUSÜL (BOY ABDESTİ)

Kuru hiç bir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir.

Gusül yapmayı gerektiren haller:

1) Cünüplük Hali:

a) Erginlik çağında olan kadın ve erkeğin cinsi ilişkide bulunması

b) Uykuda veya uyanıkkken kadın veya erkeğin belirli organlarından bilinen sıvının gelmesi.

2) Her ay belirli zamanlarda kadınlarda görülen âdet hâlinin bitmesi

3) Doğum yapan kadınlarda lohusalık hâlinin sona ermesi.
Bu durumda olanların gusül yapmaları farzdır.

Gusülsüz Yapılamayan İşler

Gusül yapması farz olan kimse yıkanmadıkça şunları yapamaz:

1) Namaz kılamaz.

2) Kur'an okuyamaz.

3) Kur'an'a el süremez.

4) Kâbeyi tavaf edemez.

5) Bir zorunluluk olmadıkça câmiye giremez.

Ayrıca kadınlar âdet gördükleri günlerde ve lohusalık hallerinde oruç tutamazlar.

Gusül yapmayı gerektiren haller bulunmadığı zaman bile cuma ve bayram namazları için gusletmek (yıkanmak) sünnettir.

Guslün Farzları

Guslün Farzları Üçtür:

1) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak

2) Buruna su çekip yıkamak

3) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmıyarak) yıkamak.

Gusül Nasıl Yapılır

Gusül yapacak olan bir kimse önce besmele okur ve yıkanmaya niyet eder. Ellerini bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini yıkayıp temizler.
Bundan sonra sağ avucu ile ağzına üç kere su alır ve her defasında boğazına kadar ağzının içini iyice çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekip her defasında sol eli ile sümkürür ve burnunu temizler.

Bundan sonra yukarıda anlattığımız gibi abdesti tamamlar. Abdest bitince evvelâ üç defa başına daha sonra üç defa sağ omuzuna üç defa da sol omuzuna su dökerek yıkanır. Suyu her döküşte ellerinin erebildiği yere kadar vücudunu oğuşturur. İğne ucu kadar kuru yer bırakmamak üzere vücudun her tarafını üç defa iyice yıkar.

Yıkanırken:

Göbek boşluğu kulakların iç kıvrımları küpe ****kleri diş araları bıyık saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir. Gusülde dua okunmaz üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur.
Gusül yapması gereken bir kimse ağzına ve burnuna su alıp iyice çalkaladıktan sonra akar bir suya denize veya büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ıslatırsa gusül yapmış olur.

TEYEMMÜM

Teyemmüm Nedir

Niyet ederek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ellerini vurup yüzünü ve kollarını meshetmeye teyemmün denir. Abdest almak veya gusül yapmak için su bulunmadığı veya su bulunsa bile kullanılması mümkün olmadığı zaman teyemmüm etmek abdest ve gusül yerine geçer.

Teyemmümün Farzları

Teyemmümün farzları ikidir:

1) Niyet etmek

2) Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup birinci vuruşta yüzleri ikincisinde kolları meshetmek.


Teyemmüm Nasıl Yapılır

Kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Ne için teyemmüm edilecekse ona niyet edilir. Parmaklar açık bir halde eller temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye bir defa vurulur. Eller fazla tozlanmış ise yan yana getirilerek birbirine hafifçe vurulup tozlar silkelenir.
Sonra ellerin içi ile yüzün tamamı bir kere meshedilir.
Eller tekrar toprağa vurularak sol elinin içi ile sağ kol dirseklerle beraber; sağ elin içi ile de sol kol dirseklerle beraber meshedilir.

Teyemmümü Bozan Şeyler

1) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar

Ayrıca;

2) Abdest ve gusül için su bulunur ve bu suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm bozulur

3) Bir yara veya özürden dolayı vücuduna su dokundurmadığı için teyemmüm etmek zorunda kalan kimsenin özürü ortadan kalkınca teyemmüm bozulur.

Yorumlar (16)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

 • dilara  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  uzun ama performans ödevimi bununla yaptı gerçekten çok güzel
 • dilara  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  uzun ama performans ödevimi bununla yaptı gerçekten çok güzel
 • asya  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  idrar yaparsak veya biyerimiz kanarsa teymün yapması gerekir
 •  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  güzellllllllllll!!!!!!!!!!!
 • sıla  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  çok uzun
 • yunus  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  kuran çok ghüzeldir
 •  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  çok güzel din ödevimi hep buradan yapacağım
 • Emre  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  aferin
 • berfin güler  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  Temizlik islam dininin temel esaslarından biridir.İslâm dini temizlik üzerine kurulmuştur. Müslüman demek temiz insan demektir. Temiz olanları hem Allah hem de insanlar sever. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor : "Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever." (32) Allah'ın sevdiği kişilerden olabilmemiz için temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Sevgili Peygamberimiz: "Temizlik imanın yarısıdır." (33) buyurarak dinimizin temizliğe verdiği önemi belirtmiştir. Müslüman namaz kılarken Allah'ın huzurunda bulunur. Allah'ın huzuruna çıkmak için beden elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. Dinimiz iç temizliğine de büyük önem vermiştir. Müslümanın dışı temiz olduğu gibi kalbi ve rûhu da temiz olmalıdır. Beden ve Ruh Temizliği Namazın şartlarından birisi de abdest almaktır. Abdest almakla belirli organlar hergün birkaç defa yıkanmış olur. Bundan başka namaz kılan kimsenin bedeni elbisesi ve namaz kılacağı yerin de temiz olması gerekir. Gusül yapmak yani bütün vücudu yıkamak gerekli hallerde farzdır. Gerekli olmadığı zamanlarda en az haftada bir defa vücudu yıkayıp temizlemek Peygamberimizin emridir. Peygamber Efendimiz dişlerin temizliği üzerinde önemle durmuş ve «Misvak (diş fırçası) hem ağzı temizler hem de Allah'ın rızasını kazandırır.» (34) buyurmuştur. Peygamberimiz «Din temizlik üzerine kurulmuştur.» (35) sözleri ile dinin temelinin temizlik olduğunu bildirmiştir. Dinimiz dış temizliğinde olduğu gibi ruh temizliğine de büyük önem verir. Ruh temizliği gönlümüzü her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırmak ve bunların yerine iyi duygular yerleştirmektir. Böyle temiz bir kalb ve kötülüklerden arınmış bir ruhla Allah'ın huzuruna çıkanlar kurtuluşa ereceklerdir. Peygamberimize insanların en üstün olanı kimdir? diye soruldu Peygamberimiz bu soruya şu cevabı verdi: «Kalbi temiz sözü doğru olandır.» Gerçek müslüman içi ve dışı temiz insan demektir. Çevre Temizliği Temizlik sadece vücut elbise ve evlerin iç temizliğinden ibaret değildir. Dinimizde temizliğin alanı çok daha geniştir. Bu sebeple çevre temizliği üzerinde ayrıca durmamız gerekir. Çünkü çevre temizliği yalnız kendimizi değil başkalarını da ilgilendiren bir konudur. Çevreyi kirletmek başkalarını rahatsız etmek diğer insanlara zarar vermek demektir. Halbuki müslüman başkalarına zarar vermeyen hiç bir canlıyı incitmeyen insandır. Peygamber Efendimiz: "Avlularınızı temizleyiniz." (36) buyurarak evlerin çevresinin de temizlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Temiz olan çevreyi pisletmek çok kötü bir iş ve müslümana yakışmayan çirkin bir davranıştır. Peygamber Efendimiz: "Lânete uğramışlardan olmaktan sakının" buyurdu. Bunun üzerine Ashap: – Bunlar kimdir. Ya Rasûlellah? diye sorunca Peygamberimiz: – "Halkın gelip geçtiği yolu ve gölgelendikleri yerleri kirletenlerdir." (37) buyurdu. İnsanların gelip geçtiği yolları oturup kalktıkları ve dinlendikleri yerleri kirleterek başkalarının rahatsız edilmesi İslâm ahlâkı ile bağdaşmaz. Müslüman diğer insanları rahatsız eden davranışlarda bulunmaz bulunmamalıdır. Peygamberimiz; mescidin duvarında gördüğü tükrüğü bir taş parçası ile bizzat kazıyıp ortadan kaldırmıştır. Bu onun çevre temizliğine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Peygamberimiz yerlere tükürmeye bile izin vermezken bir müslüman nasıl olurda çevreyi kirleterek insanları rahatsız edebilir. Nasıl olur da başkalarının zarar görmesine sebep olacak davranışlarda bulunabilir? Allah Tealâ Kur'an-ı Kerimde temizliğe riayet edenleri sevdiğini bildiriyor. Öyle ise temiz olalım çevremizi temiz tutalım ki Allah'ın sevdiği kullardan olalım. Temiz olanları insanlar da sever. Çevreyi kirleterek başkalarının nefretini değil temizliğe dikkat ederek sevgisini kazanmaya çalışalım. ABDEST Abdest belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdestin Farzları Dörttür: 1) Yüzü yıkamak 2) Elleri dirseklerle beraber yıkamak. 3) Başı meshetmek. 4) Ayakları topuklarla beraber yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih olmaz. Abdest Nasıl Alınır Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Mümkünse kıbleye karşı dönülür. "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir ve "Eûzü billâhimineşşeytanirracîm bismillâhirrahmânirrahim" okunur. Sonra sırasıyla: Eller bileklere kadar üç kere yıkanır parmaklarda yüzük varsa oynatılır ve yüzüğün altının yıkanması sağlanır. Bundan sonra sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında güzelce çalkalanır. Sonra yine sağ avuca ayrı ayrı su alınarak buruna üç kere su çekilir ve sol el ile sümkürülerek burun temizlenir. Sonra yüzün her tarafı üç kere yıkanır. Bundan sonra evvela sağ kol üç defa dirseklerle beraber sonra da sol kol yine üç defa dirseklerle beraber yıkanır. Bundan sonra eller yeni bir su ile ıslatılır sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak en az dörtte biri meshedilir. Sonra eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içibaş parmağı ile de kulağın dışı meshedilir. Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı ile de boynun arkası meshedilir. Bundan sonra evvelâ sağ ayak sonra sol ayak topuklarla beraber üçer defa yıkanır. Ayaklar yıkanırken: Sağ ayağın küçük parmağından sıra ile büyük parmağa doğru sol ayağın büyük parmağından da sıra ile küçük parmağa doğru yıkamak uygun olur. Ayaklar yıkanırken parmak aralarının iyice temizlenmesine dikkat edilir. Abdest bitince kıbleye karşı Kelime-i Şehadet okunur. Farzları sünnetleri ve adâbı yerine getirilerek alınan eksiksiz bir abdest böyle olur. Abdest alınırken okunan dualar vardır. Bunların okunması çok güzeldir. Okunmasa da abdest tamamdır. (38) Abdesti Bozan Şeyler Abdestli olan bir kimsede aşağıdaki hallerden biri meydana gelirse abdesti bozulur: 1) Vücudun herhangi bir yerinden kan irin ve su çıkmak 2) Ağız dolusu kusmak 3) Tükürdüğü zaman tükrüğünün yarısı veya daha fazlası kan olmak 4) Küçük veya büyük tuvalet yapmak arkadan yel çıkmak 5) Bayılmak ve sarhoş olmak 6) Namazda gülmek (namaz dışında gülmek abdesti bozmaz) 7) Uyumak. Abdestsiz Yapılamayan Şeyler a) Namaz kılınmaz. b) Kur'an-ı Kerim'e el sürülmez c) Tilâvet secdesi yapılmaz d) Kâbe tavaf edilmez. (Kabeyi tavaf için abdestli olmak vaciptir) GUSÜL (BOY ABDESTİ) Kuru hiç bir yer bırakmamak üzere bedenin her tarafını yıkamaya gusül denir. Gusül yapmayı gerektiren haller: 1) Cünüplük Hali: a) Erginlik çağında olan kadın ve erkeğin cinsi ilişkide bulunması b) Uykuda veya uyanıkkken kadın veya erkeğin belirli organlarından bilinen sıvının gelmesi. 2) Her ay belirli zamanlarda kadınlarda görülen âdet hâlinin bitmesi 3) Doğum yapan kadınlarda lohusalık hâlinin sona ermesi. Bu durumda olanların gusül yapmaları farzdır. Gusülsüz Yapılamayan İşler Gusül yapması farz olan kimse yıkanmadıkça şunları yapamaz: 1) Namaz kılamaz. 2) Kur'an okuyamaz. 3) Kur'an'a el süremez. 4) Kâbeyi tavaf edemez. 5) Bir zorunluluk olmadıkça câmiye giremez. Ayrıca kadınlar âdet gördükleri günlerde ve lohusalık hallerinde oruç tutamazlar. Gusül yapmayı gerektiren haller bulunmadığı zaman bile cuma ve bayram namazları için gusletmek (yıkanmak) sünnettir. Guslün Farzları Guslün Farzları Üçtür: 1) Ağıza su alıp boğaza kadar çalkalamak 2) Buruna su çekip yıkamak 3) Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer bırakmıyarak) yıkamak. Gusül Nasıl Yapılır Gusül yapacak olan bir kimse önce besmele okur ve yıkanmaya niyet eder. Ellerini bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini yıkayıp temizler. Bundan sonra sağ avucu ile ağzına üç kere su alır ve her defasında boğazına kadar ağzının içini iyice çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder sonra sağ avucu ile burnuna üç kere su çekip her defasında sol eli ile sümkürür ve burnunu temizler. Bundan sonra yukarıda anlattığımız gibi abdesti tamamlar. Abdest bitince evvelâ üç defa başına daha sonra üç defa sağ omuzuna üç defa da sol omuzuna su dökerek yıkanır. Suyu her döküşte ellerinin erebildiği yere kadar vücudunu oğuşturur. İğne ucu kadar kuru yer bırakmamak üzere vücudun her tarafını üç defa iyice yıkar. Yıkanırken: Göbek boşluğu kulakların iç kıvrımları küpe ****kleri diş araları bıyık saç ve sakal ile bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat edilir. Gusülde dua okunmaz üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur. Gusül yapması gereken bir kimse ağzına ve burnuna su alıp iyice çalkaladıktan sonra akar bir suya denize veya büyük bir havuza girerek vücudunun her tarafını ıslatırsa gusül yapmış olur. TEYEMMÜM Teyemmüm Nedir Niyet ederek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye ellerini vurup yüzünü ve kollarını meshetmeye teyemmün denir. Abdest almak veya gusül yapmak için su bulunmadığı veya su bulunsa bile kullanılması mümkün olmadığı zaman teyemmüm etmek abdest ve gusül yerine geçer. Teyemmümün Farzları Teyemmümün farzları ikidir: 1) Niyet etmek 2) Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye iki defa vurup birinci vuruşta yüzleri ikincisinde kolları meshetmek. Teyemmüm Nasıl Yapılır Kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. Ne için teyemmüm edilecekse ona niyet edilir. Parmaklar açık bir halde eller temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye bir defa vurulur. Eller fazla tozlanmış ise yan yana getirilerek birbirine hafifçe vurulup tozlar silkelenir. Sonra ellerin içi ile yüzün tamamı bir kere meshedilir. Eller tekrar toprağa vurularak sol elinin içi ile sağ kol dirseklerle beraber; sağ elin içi ile de sol kol dirseklerle beraber meshedilir. Teyemmümü Bozan Şeyler 1) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar Ayrıca; 2) Abdest ve gusül için su bulunur ve bu suyu kullanmak mümkün olursa teyemmüm bozulur 3) Bir yara veya özürden dolayı vücuduna su dokundurmadığı için teyemmüm etmek zorunda kalan kimsenin özürü ortadan kalkınca teyemmüm bozulur. harika bir yazı arkadaşlar allah (c.c) razı olsun hepinizee hayırlı günlerr veya akşamlar saygılarım ve sevgilerimle kuran_ı kerim okumayı ahlak kurallarına uymayı sevaba girmeyi namaz kılmayı ihmal etmeyin ve rabbim herkeze hacca ve ümreye gitmeye nasip etsin inşallah.....
 • nisa  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  çok güzel bir yazı ben ne aradıysam buldum yani okadar güzel
 •  - 
  abi çok uzun ama çok iyi ya
 • sena  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  3 kur anı kerim okuyunuz sevaba girersinin bütün öğretmenle size sesleniyorum ulen
 •  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  çok uzun
 • beyzanur  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  ben araştırmayı çok seviyorum
 • erva  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  çokk güzelll bir siteee
 • serhat kılıç  - Cvp: Dinimizin temizliğe verdiği önem hakkında Ayet ve Hadisler
  ya çok güzel bir site arkadaş


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..