Dinlerde Kurban ve şekilleri..

Bütün dinlerde kurban varmıdır?Dinlerdeki kurban ibadeti..


Kurban, Yaradana yakınlık sağlamak amacıyla yapılan bir ibadet şeklidir. Kurban, Yaradanın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla canlı veya cansız bir varlığı Tanrı ya sunmaktır. Dinlerde kurban uygulaması, Yaradan'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. Bunun için ya bir hayvan kesilir ya da bir meyve, bir tahıl veya başka bir yiyecek ona sunulur.

Kurban uygulaması insanlık tarihi kadar eskidir. Tevrat’ta ve Kur’anıkerim’de Hz. Âdem’in çocukları olan Kabil ile Habil’in kurban uygulamalarından söz edilmektedir (5/Mâide suresi, 27).

Dinlere göre kurban uygulamalarının amaçları ve yerine getiriliş şekilleri farklı olabilmektedir:

İnsanoğlu bazen ibadet ettiği tanrısına yakınlaşabilmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak; ona hayranlığını ve teşekkürünü ifade etmek için kurban kesmiştir. Bazen de onun gazabından korunmak ve bir dileğinin yerine gelmesi için ilk ürününü, ya da çocuğunu tanrısına sunmuştur.

İlkel dinlerde krallar, kâhinler, ölüler ve putlar için de kurban kesilirdi. İslâm öncesi Araplarda ise putlar adına kurban kesme geleneği vardı. İlkel dinlerde insan kurbanına da rastlanmaktadır. Bazen bir kız, bazen bir esir, bazen bir köle sunak denilen yerde törenle kurban edilirdi.

Geçmişte Asurluların da çocuk kurban ettiklerini Eski Ahit’ten öğrenmekteyiz (Eski Ahit, 2. Krallar, 3: 27).

Kurban kesme geleneği Yahudilikte de vardı. Yahudiler bu görevi Kudüs’te altar (sunak) denilen yerde yerine getirirlerdi. Fakat Yahudiler, Babil sürgününden (M.Ö. 586) sonra kurban kesme geleneğini terk ettiler.
Hristiyanlar ise Hz. İsa’nın insanlığı “aslî suç”tan kurtarmak için kendisini feda ederek kurban ettirmiş olduğuna inanırlar. Onlar bu nedenle başka kurbana gerek kalmadığını söylerler.
İslâm öncesi Türklerde de Gök Tanrı’nın hoşnutlu- ğunu kazanmak için hayvan kurban edilirdi. Hinduizm, Kon- füçyanizm ve Şintoizm gibi dinlerde de kurban ibadeti bulunmaktadır.
İslâma göre, belli nitelikleri taşıyan bir hayvan kesile- rek kurban ibadeti yerine getirilir.

HZ. İBRAHİM VE KURBAN

HZ. İBRAHİM VE OĞLU İSMAİL

Hz. İbrahim’in çocuğu olmuyordu, ancak çocuğu olmasını çok istiyordu. Bir çocuğu olursa onu Allah yoluna kurban etme sözü vermişti. Bir süre sonra oğlu İsmail dünyaya geldi. Hz. İbrahim çocuğu olmasına çok sevinmişti. Ancak İsmail belli bir yaşa geldiğinde gördüğü bir rüya Hz. İbrahim’e zor anlar yaşattı. Rüyasında Hz. İbrahim, oğlu İsmail’i kurban ettiğini gördü. Bunu, Allah’ın kendisine bir hatırlatması olarak değerlendiren Hz. İbrahim, çok zor bir sınavla karşı karşıya kaldı: Bir yanda babalık şefkati ile gözü gibi sevdiği oğlu; diğer tarafta ise bütün varlığını uğruna verebilecek kadar sevdiği ve söz verdiği, yüce Allah vardı. Bu olay, Kur’anıkerim’de şöyle anlatılmaktadır:
“İbrahim, ‘Rabbim! Bana iyilerden olacak bir çocuk ver.’ diye yalvardı. Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik. İsmail, babası İbrahim'le birlikte yürüyüp gezecek çağa gelince, 'Ey oğulcuğum! Rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün, ne dersin?’ dedi. İsmail de, ‘Ey babacığım! Ne ile emrolundunsa yap, Allah dilerse benim sabredenlerden olduğumu göreceksin.’ dedi. Böylece ikisi de Allah'a teslimiyet gösterip babası oğlunu alnı üzerine yatırınca, biz, ‘Ey İbrahim! Rüyayı gerçek yaptın, işte biz iyi davrananları böylece ödüllendiririz.’ diye seslendik. Doğrusu bu apaçık bir deneme idi. Ona, fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Kendisine, sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Selâm olsun İbrahim’e. İşte biz iyileri böylece ödüllendiririz.” (37/Saffât suresi, 100-110)
Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..