Kurban hangi vakitte kesilmelidir?

Kurban kesmeye hangi vakitte başlanmalıdır?Kurban kesim vakti ne zamandır?Namazdan önce kurban kesilir mi?Bayram namazı kılınmadan kurban kesilse ne lazım gelir?

Kurbanın ilk kesilme vakti, bayramın birinci günü fecir doğduktan sonradır. Lâkin, şehirde (ya da bayram namazı kılınan şehir gibi yerlerde) ikâmet edenlerin önce bayram namazını kılmaları şarttır. Şehirde olanların imam bayram namazını bitirmeden kurbanlarını kesmeleri câiz değildir. İmam namazı kılmadan veya teşehhüt miktarı oturmadan kesmiş olsa sahih olmaz. İmam teşehhüt miktarı oturduktan sonra, selâmından önce kesmiş olsa açık rivayete göre caiz olmaz, kesen (vaktinden önce kestiği için) günahkâr olur.Hasan bin Ziyâd, “İmam hutbeyi bitirinceye kadar kurbanı kesmemek lâzımdır.” dedi.İmam cemaatle (bayram namazını kılmak üzere) sahrâya çıksa, birisine de beldede kalan zayıflara namaz kıldırmasını emretse, bazıları da iki topluluktan biri namazı kıldıktan sonra kurban kesse istihsânen câizdir.Bir beldede ya imamın yokluğu ya da ayaklanma ve fitne ehlinin galibiyeti sebebiyle bayram namazı kılınamayacak olursa, birinci günü zevâl (öğle)den önce kesmek câizdir. İkinci günü ise hem zevâlden önce hem de sonra kesilir.Bazılarınca, “böyle bir beldede namaz kılma ümidi olmadığı için hangi vakitte olsa câizdir” denildi.Bayram günü imam bayram namazını te’hir ederse, insanların kurban kesmeyi zevâl vaktine kadar geciktirmesi gerekir.Eğer imam bayram namazını ikinci veya üçüncü günü kıldırsa, insanlardan bazısı da imam namazı kıldırmadan evvel kurbanlarını kesseler, câizdir. Çünkü bu takdirde namazın sünnete uygun vakti geçmiş olur.Mekânda itibar, kurban sahibinin bulunduğu yere değil, kurbanın kesildiği yeredir. Kurban şehirde, sahibi de (bayram namazı kılınmayan) köyde bulunsa, şehirde bulunan ehline kesmelerini emretse, onlar da namazdan önce kesmiş olsalar câiz olmaz. Ama, kurban köyde, sahibi şehirde bulunsa, yakınları da fecirden sonra, bayram namazının öncesinde kesmiş olsalar câiz olur. (Hidâye)Kurban sahibi bir beldede, kesivermelerini söylediği yakınları da başka bir beldede bulunsa, itibar kurbanın bulunduğu mekâna olduğundan, kendi beldelerindeki imamın namazından sonra kesmeleri lâzımdır.Bir kimse et için acele etse de kurbanını beldeden dışarı çıkarsa ve namazdan önce kesmiş olsa “eğer misafirin namazını kısaltması mübah olan uzaklığa çıkarırsa caizdir, aksi takdirde caiz olmaz” dediler.Bütün bu hükümler şehirde (ve bayram namazı kılınan köylerde) oturanlar
içindir.
(Bayram namazı kılınmayan) köylerde yaşayanlara gelince, bunların Zilhiccenin onuncu günü ikinci fecrin (sâdık) doğuşundan sonra kurbanlarını kesmeleri caizdir.

Göçebe olanlar, sahrada yaşayanlar ise ancak en yakın beldedeki imam namazını kıldıktan sonra kesebilirler.Kurban kesilmesinin son vakti, herkes için (şehir, köy, göçebe ehli) kurban bayramının üçüncü gününün güneş batımına yakın zamanıdır.Kurban kesimi için en faziletli gün birinci, en az faziletli olanı ise üçüncü gündür.

Geceleyin kurban kesmek caiz olmakla beraber, gece karanlığında yanlış yapma ihtimâli bulunduğundan (tenzihen) mekruhtur.

(Mecâlis

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..