Kurban arefesinde sakal traşı yapılır mı?

Kurban bayram arefesinde kurban kesilene kadar bulunan zamanda sakal trasinin sakincasi varmidır?

Kurban bayramından evvel Zilhicce ayının ilk on günündeYani Bayramın birinci günü kurbanlar ksilinceye kadar traş olmakla ilgili Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte, Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor:

“Zilhicce’nin hilalini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın.”

İmam Nevevi hazretleri, bu emrin hikmetini şöyle izah eder: Kişi, kendi günahlarına bedel, kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde traş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil, kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azad olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan traşta kesilen cüzler, mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

Hem ibadetin kabulüne en büyük bir sebep mahviyettir. Yani, kulun kendisini hor ve hakir bilmesidir. O günlerde traş olmamakla, kulun saçları uzar, sakalları uzar, tırnakları büyür. Kul, kendi zilletini hal lisanı ile Allah’a arz eder.

Ayrıca traş olmamakla hacılara benzemek vardır. Zira hacılar bu günlerde ihramda olduklarından dolayı traş olmazlar.

Bu günlerde (kurban bayramına on gün önceden, kurban kesilinceye kadar) traş olmak, Ahmed İbn-i Hanbel ve bir kısım Şafilere göre haramdır. İ. Şafi, tenzihen mekruh olduğunu söyler. İ. Azam’a göre ise traş olmak caizdir.

Bizim takip etmemiz gereken yol ise, her ne kadar mezhebimizde traş olmak caiz olsa da, diğer mezheplerin görüşüyle de amel ederek müstehap olan traş olmayı terk etmektir. Zira traş olmayı terk etmenin fazilet olduğunda icma vardır.

Ancak mübah olan temizliği(vücut temizliğinde) geciktirme zamanı geçerse o zaman kesmemek müstehap olmaz.Mübah olan geciktirmenin sonu kırk gündür.Kırk günden sonra mübah olmaz.Kınye'de "Efdal olan her hafta tırnaklarını kesmek,bıyıklarını almak,kasık tıraşı olmak ve yıkanarak bedeni temizlemektir.Bunu yapamazsa her 15 günde bir yapmaktır.Kırk günden sonraya bırakmakta bir özür yoktur.Tehdid ve azaba müstehak olur. Birincisi efdal,iincisi orta,üçüncüsü ise en uzak mühlettir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..