Eşhuru -Hurum (Haram aylar) ve Muharrem....

Haram aylar hangilridir?Muharrem ayı haram aylardanmıdır?Haram aylar nasıl belirlenmiştir?Haram aylar kaçtır?Haram aylar hangileridir?

Cenabı Hak (azze ve celle)Tevbe suresi 36. ayetinde Şöyle buyurmuşlardır:
"İnne ıddeteş-şühürü ındellah "ila ahir...sadekallahül azim.

meali;"Doğrusu, Allah gökleri ve yeri yerettığı günkü kesin hükmünde,ayların sayısı Allah katında on iki aydır.Onlardan dördü haram aylardır.Bu ayların haram kılınışı doğru dinin hesabı ve hükmüdür.Onun için, bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin.Bununla beraber ,müşrikler sizinle toptan harb ettikleri gibi,siz de onlarla toptan harb edin; ve biliniz ki Allah fenalıktan sakınanlar ile beraberdir.

Tefsiri:(Doğrusu Allah katında ayların adedi)Müslümanların ibadetlerinde itibar ettikleri ve muamelelerinde şer'i hükümlerden bir çoğunun kendisi üzerinde devir ve icra edilen kameri ayların,yani evveli Muharrem ve sonu Zilhicce olan Hilali ayların adedinin tamamı "gökleri ve yerleri yarattığı günkü hak yazısında,kesin hükmünde on iki aydır.

Bu aylar;Muharrem,safer, Rabiul-evvel, Rabiul-ahir, Cemziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Recep, Şaban, Ramazan,Şevval, Zilkade, ve Zilhicce dir.

Bu husus Hazreti Allah'ın alemi yarattığı zamandan beri Allahın Kitabında-Levhi mahfuzda-ve Allah'ın ilminde sabittir.

(Bunlardan dördü haram olan aylardır.)Yani bu on iki aydan dört tanesi haram aylardır.Şöyleki;O aylarda isyanın azabı daha şiddetli,ibadet ve itaatın sevabı da daha çoktur.Bu haram aylar;
*Zilkade,
*Zilhicce,
*Muharrem ve
*Recep aylarıdır.
Üçü arka arkaya(Zilkade,Zilhicce,Muharrem)biriside tek (Receb)tir.

Ebu Bükre'nin rivayet ettiği bir hadisi bildirildiğine göre Rasülüllah efendimiz Veda Haccı'ndaki hutbesinde şöyle buyurmuştur:

"Dikkat edin, zaman,Allah (C.C.)ın gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana aynı şekilde devam ediyor.Hakikatte,sene on iki aydır.Bu aylardan dördü haram aylardır.Bunlardan üçü, birbirlerini takip eder.yalnız biri tektir.Birbirlerini takip edenler:Zilkade,Zilhicce,Muharremdir.Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasında bulunan Receb-i Mudar ayı ise tektir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..