Kadınların dışarıya çıkmaları.

Kadın evinden dışarı çıkmak istese bunda
dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

Cevap:
Kadının evde oturması asıldır.Dışarı çıkm
ası bir ihtiyaç ve zaruret sebebiyle olur.
Kendisinin işini görüverecek kimsesi bulu
nmadığı zaman ihtiyaçlarını temin etmek gibi dini bir mazeret ile evinden çıkması caiz görülmüştür.Baba ve annesini görm
ek,akrabasını ziyaret etmek,kadın arkada
şlarının hatırını sormaya varmak,bilgisinin
artmasına yardım edecek ilim ve va'z mec
lisine veya fetva sormaya gitmek de şer'i
sebepler arasındadır.Kadın, böyle bir za-rurete dayanarak dışarı çıkacağından ör
tünmeye son derece dikkat göstaerecektir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..