Sarhoşun yemini geçerlimidir.

Sarhoş vaziyette iken,her hangi bir konu
da yemin eden kimsenin yemini muteber
olurmu?

Cevap:
Sarhoşluk verici bir maddeyi kullanan kim
se,zihni melekeleri tamamen bozulmadığı
ndan,gerek akid gerekse fesih yapsın geç
erlidir.Bu itibarla sarhoş bir halde iken ya
pacağı bir yemini,içkinin tesiri devam ede
rken veya ayıldıktan sonra bozmak keffar
eti gerektirir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..