Muharrem ayı başlangıç duası...

Muharrem ayı başında nasıl dua etmeliyiz?Muharrem ayının ilk gecesi yapılacak dualar..Muharrem başı yapılacak dualar...

Hicri yılbaşı, yeni bir sene,yeni bir başlangıç ve yeni bir heyecan demektir.Bütün Müslümanların birbirlerinin yeni hicri senelerini tebrik etmeleri güzel bir davranıştır.İbadet takviminin başlangıcı olması hasebiyle,Allah'a kulluğumuz ve manevi vazifelerimize heyecanla yeniden sarılmalıyız.

Muharremin ilk günü veya onu takip eden günlerde de olabilir.Kim ki;

"Ey Kerim olan Allahım ! Sen ezeli ve ebedisin.Şu kavuşturmuş olduğun yeni sene içinde şeytan ve avanelerinden ve nefsi emarenin tasallutundan,şerrinden beni muhafaza eyle" derse;Şeytan "Biz senden ümidi kestik"der.Hz.Allah'da o sene o kişiyi her türlü kötülüklerden koruyup muhafaza ederek ona iki melek vekil eder.Buyrulmuştur.(nüzbetül-mecalis)

Nitekim kişinin niyetinin amellerinden daha hayırlı olduğu hadisi şerif ile sabittir.Bu bakımdan bu günlerin heyecanı,şevkı ne kadar çok ve dualarımız ne kadar çok olursa bu, senenin diğer kısımlarına da sirayet eder.Arabanın ön tekeri nereden giderse arka tekeri de oradan gidecektir.Sevgili Peygamberimiz de;

"Günün senin devendir.Başını nasıl yedersen (çekersen),arkası öyle gelir."buyurmuştur.Günün başındaki dikkat diğer tarafınada sirayet ettiğine göre;senenin başındaki şevkimiz,dikkatimiz niyetimiz ve dualarımız da diğer kısımlarına tesir eder.

Muharrem ayında özellikle ilk günü ve 10. günü yani aşure günü okunması tavsiye edilen duanın arapça okunuşu şöyledir:

"Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Allahümme entel ebediyyül kadim.Elhayyül kerim.Elhannanül mennanü.Ve hazihi senetün cedidetün es'elüke fihel ısmete mineş şeytanir racim.Vel avne ala hazihin nefsil emmareti bissüi. vel iştigali bima yükarribüni ileyke ya zel celali vel ikram birahmetike ya erhamerrahimin.Ve sallallahü ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain."Muharrem ayı başlangıcında yani ilk akşam veya Yeni ay görüldüğü zaman ve özellikle yeni senenin ayı görüldüğü vakit okunacak dua:

"Birinci veya ikinci günleri aya bakarak şu duayı okumak sünneti şeriftir."

"Hilalü hayrin ve ruşdin amentü billahillezi halagake vel-Hamdü lillahillezi Rabbil -Alemiin.

Manası:Hayır ve hidayet ayı hilali olasın.Ey hilal seni yaratan Allah'a iman ettim.Ve Alemlerin Rabbi olan Allaha hamdolsun.

" Bu duadan evvel şunlar.Bir kere tekbir alınır.ve sonra bu dua üç veya daha fazla okunur.Bu duayı okuyan kimsenin çoluğunun çocuğunun dinini diyanetini Cenabı Hak kendisi muhafaza eder.Maddi manevi faidesi vardır.Ve sünneti seniyyedir.Dünya Ahiret sıkıntısı görmez:Yeni ay gözetlemek sünneti şerifedir.Ancak Ramazan ve zilhicce aylarında farzdır.Bayramları tesbit edebilmek için.

Ve dahada mühimmi hilali görünce veya o gece, evvelinde ve sonunda Faatiha-i şerife ile beraber süre-i mülk (tebareke) okunmalıdır. Mülk suresi 30 ayettir.Her ayeti ayın bir gününe tekabül eder.Bu okunduğu zaman o kişiyi Cenabı Hak o ay içerisinde her türlü kazadan ve beladan muhafaza eder,hatta çoluğunu çocuğunu bile süfliyatın ve cinlerin tasallutundan muhafaza eder onu takip aden akşamlarda yeni hilale bakarak dua etmek sünnettir.

Yorumlar (2)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

  •  - Cvp: Muharrem ayı başlangıç duası...
    Allah tüm din kardeşlerimin yeni yilında gönlündeki ne arzuları varsa ulaşmayı nasip etsin inşallah.
  • hamide  - Cvp: Muharrem ayı başlangıç duası...
    muharrem ayın başında okunan dua yı bulamadım


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..