Sadece Aşure günü oruç tutmak mekruh mudur?

Sadece Aşure gününü oruçlu geçirmek mekruhmudur?Aşure orucunu bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile beraber tutmak şartmıdır?

Sadece Aşure günü oruç tutmak caiz değildir.Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.)Aşure günü orucunu tavsiye buyurmuş,ancak bu günde Yahudilerin orucu olduğundan onlardan ayrılmak,benzememek için 9.'uncu veya 11.'ci günleriyle birlikte tutulmasını tavsiye buyurmuştur.(imamı gazali mukaşefetül-kulup tercümesi sh.699)
Aşûra günü orucunu tek gün tutmak mekruhtur.

Hadisi şerifte:

“Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz.”buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

“El-Muhit” isimli eserde :

“Yalnız Aşûra günü oruç tutmak Yahudilere benzemek olacağı için kerih görülmüştür.” deniliyor. (Sahih-i Müslim)
“Yalnız Cuma veya yalnız Cumartesi günü ve özellikle Muharrem ayının "Aşûre günü" denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak da tenzihen mekruhtur.” (Büyük İslam Ansiklopedisi)
“Peygamber (asm) dini konularda Yahudi ve Hıristiyanlara benzememeyi arzulardı.” (Sünen-i Ebu Davud)
“Aşûra günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan bir gün önce veya sonrayı da oruçlu geçirin.” (Müslim, Beyhaki, Ahmed Bin Hanbel)
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Aşûra gününde oruç tutunuz. Tuttuğunuz zamanda Yahudilere muhalefet ediniz. (Zira onlar yalnız Aşûra günü orucunu tutarlar.) Siz tuttuğunuz vakit Muharrem ayının 9. ve 11. günlerinde ilave etmek suretiyle tutunuz.” (Beyhaki, İmam Suyuti)
Rezîn'in lafzı şöyledir:
"Dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak suretiyle Yahudilere muhalefet ediniz!" (Tirmizi)
İbn Abbas (ra)'dan:
Allah Resulü (asm) buyurdu:
"Aşûra orucunu tutun; ancak bir gün önce ve bir gün de sonra tutarak Yahudilere muhalefet edin." (Ahmed, Bezzar)


Aşûra günü tek gün oruç tutulmamasının sebebi bu güne Yahudi ve Hıristiyanların da değer vermesidir“Aşûra günü Yahudilerin saygı gösterdikleri bir gündür ki, onlar bu günü bayram edinirlerdi.” (Buhari)
Ebû Musa El-Eş'arî (ra)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
“Yahudiler Aşûra gününü büyük sayar, o günü bayram edinirlerdi.” (Buhari, Müslim)
“Aşûra günü hem Müslümanların hem de Yahudilerle Hıristiyanların saygı besledikleri bir gündür.” (Sünen-i Ebu Davud)
İbn Abbas (ra)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
“Resulullah (asm) Medine'ye gelince Yahudilerin Aşûra orucu tuttuklarını gördü:
“Bu nedir?” diye sorunca, Yahudiler de:
”Bu gün iyi bir gündür, Allah Musa'yı ve Benî İsrail'i düşmanlarından bu günde kurtardı. Onun için Musa oruç tuttu.” dediler.
Bunun üzerine Resulullah (asm):
“Ben Musa'ya sizden daha çok bağlıyım.” dedi.
Kendisi oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..