Hz.Yahya (Aleyhisselam) kimdir?

Hz.Yahya kimdir?Hz. Yahya hangi devirde yaşamıştır?Hz. Yahya neden şehid edilmiştir?

Hz. Yahya, Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Onun ihtiyarlığı zamanında zevcesi Îşâ'dan dünyâya gelmiştir. Allâhü Teâlâ'nın azabından son derece korkar, günleri âh ve inleme ile geçerdi. Daha genç iken kendisine peygamberlik ihsan olundu. Hazret-i Îsâ'dan üç sene veya altı ay evvel doğmuştur. İlk evvel Hz. Mûsâ'nın şeriatıyla amel ederdi. Sonra İncil-i Şerîfin Hz. Îsâ'ya verilmesi üzerine Îsâ aleyhisselâmın şerîatıyla amel etti.

Yahya aleyhisselâm, Hazret-i Îsâ'nın şeriatiyle amele başladığı bir sırada idi ki, Benî İsrail'in reisi, Musa aleyhisselâmın şeriatı üzere kendi kardeşinin kızını almak istedi. Fakat, Hazret-i Yahya, Îsâ aleyhisselâmın şerîatında bu nikahın artık caiz olmayacağını bildirdi. Bunun üzerine reis gücenip o masum peygamberi henüz otuz yaşlarında iken Hazret-i Îsâ'nın semâya kaldırılmasından bir sene evvel şehid etti.

Bu cinayete cür'et edenler bunun cezasını çekmiş, yurtları harap olmuş, nesilleri kesilip gitmiştir. Âhirette görecekleri azap ise daha şiddetli olacaktır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..