Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler

Kur'anı Kerim hakkında kısa bilgiler..Kur'an hakkında genel bilgiler...Kur'an ve Mushaf...

Kuran-ı Kerim İslam’ın kutsal kitabıdır.Son Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.v.)Efendimize dolayısıyla biz ümmeti Muhammede hidayet kaynağı olarak inzal olunmuştur.Zira Cenab-ı Hak bakara suresinde:"Biz onu insanlara haidayet olarak inzal ettik "buyurmuştur.


Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran,


Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 632’deki ölümüne kadar parça parça indirilmiştir. Vahiy denen bu olayda Kuran ayetleri Cebrail adlı melek tarafından Hz. Muhammed’e iletilmiş, bazı ayetler de doğrudan Tanrı tarafından bildirilmiştir. Hz. Muhammed de gelen vahyi ezberlemiş, sonra da hangi sureye ait olduğunu belirterek vahiy katiplerine yazdırmıştır. Ayrıca bu ayetler birçok sahabi (Hz. Muhammed’in yakın çevresinde bulunanlar) tarafından da ezberlenmişti. Kuran’ın inmesi Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca sürdüğünden kitap haline getirilmesi düşünülmemiştir. Ama Hz. Muhammed’in ölümünden sonra elindeki ayetlerin dağılıp kaybolmasını önlemek amacıyla ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.

Kur'an sözcüğü


Arapça'da QRE (qare'e/kare'e) (okudu) sözcüğünün sülasi (üç harfli kelime kökü sistemine göre) mastarıdır. "Okumak", "okunan" "okuyuş" "okuma" anlamlarını ifade eder. Bir başka tanıma göre QRE (qare'e/kare'e) (birkaç nesneyi biriktirip birbirine kattı, ekledi, derledi) ifadesinin sülasi mastarıdır. Kerîm, "soylu, asil" ve "eli açık, cömert" anlamlarına gelen


Arapça kökenli bir kelimedir .

Kur'an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir.

İslam'a göre Allah Kuran'ı ikinci bir isim olarak “Kitap”, olarak adlandırmak suretiyle, daha en baştan itibaren, bu metnin yazılı hale getirilmesinin önemine işaret etmiştir.
Mushaf
Kuran'ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline Mushaf denir. “


Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir.


Habeşçe mişhaf kelimesinden gelir.

Kuranın Mushaflaşması, ancak vahyin tamamlanmasından sonra mümkündü. O zamana kadar nihai düzeni içine konmamış olan bu metin,


Ebu Bekir tarafından Mushaf haline getirtildi.
Özbekistan'ın Taşkent şehrinde bulunan en eski Kuran mushafıKuran'ın bugünkü dizilişi ile mushaflaşması Halife Osman zamanında toplanan Kur'an Hey'eti'nin Kur'an'dan olmayan bütün yazılı nesneleri imha edip, geri kalanlarının da Osman'ın veziri tarafından dizilmesi ile gerçekleşmiştir. Bu dizilişe göre Kur'an 114 adet bölümden (sure) oluşur.

Sureler genellikle surenin içerdiği ayetlerin konulardan birine göre verilen Arapça isimlerle anılırlar. Sureler kronolojik bir sırada düzenlenmemiştirler (nüzul/iniş sırası). Bunun yerine genelde kabaca uzunluğun azaldığı bir sıraya göre yerleştirilmiştirler. Mushaf Kur'an, 6666 ayet barındırır. Bu ayetlerin sayısı, Kur'an bir şiir metni gibi yorumlanmasından kaynağı alıp, kafiyeye göre belirlenmiştir. Kur'an içindeki ayetlere göre her şeyin ayrıntılı açıklaması olduğunu yazar.

İslam'a göre Kur'an son peygamber Hz. Muhammed'in mucizelerindendir. Dil bakımından da Kur'an çoğu akademisyene göre Arapça'nın en güzel örneğidir

Yorumlar (8)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

 • idil esen  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  Çok kısaymış valla
 • idil esen  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  Çok kısaymış valla
 • melike  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  Bence çok güzel bir site herkese tavsiye ederim.
 • alara  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  bence güzel olmuş ama biraaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzcık çok azcık karışık yanlış bisey dediysem özür dilerim.
 • melis  - evet,
  bunların aynısı benim kitabımda yazıyor
 • bfgthygv  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  burası tam bilgi vermemiş
 • başak  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  kuran-ı kerim 114 adet bölümden (sureden) oluşur. kuran ayrıca kelaamullah,kitabullah,furkan,tenzil,mushaf,kitab,nur ve ümmülkitap isimleriyle bilinir
 • zayıf kız  - Cvp: Kuranı Kerim hakkında genel ve kısa bilgiler
  eh bilgileriniz idare eder


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..