Oruç ile alakalı Ayet ve hadisler..

Oruç ile alakalı ayet ve hadisi şerifler..Orucun farz olduğuna dair ayetler..Orucun faziletine dair ayetler..

Orucun bir çok fazileti vardır.Oruç açlık acısı ile şehveti kırıp,nefsi kahreder.Zira nefis her şerrin(kötülüğün)barınağı,her kötülüğün arkadaşıdır.Sen onu itaate çektikçe,o seni masiyete sürüklemek ister.Gıdasını kesmedikçe sana uymaz,şehveti terk etmez.Gıdasını kesmekte ancak oruç ile olur.

Zira Peygamber Efendimiz(s.a.v.):"Ey gençler topluluğu!Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin.Zira evlilik gözü (harama)daha çok yuman,ırzı daha çok koruyan (bir yol)dur.Kiminde buna(evlenmeye)gücü yetmezse,ona oruç tutmak gerekir.Çünkü oruç ona eneme(gibi)dir."buyurmşlardır.

Ramazan ayında tuttuğumuz orucun faziletine dair bir çok Hadisi şerifler mevcuttur.Hadisi şeriflerden bazıları şöyledir:

"Kim (farz olduğuna)inanarak ve(sevabını)Allah'dan ümid ederek oruç tutarsa; geçm,iş günahları bağışanır."

"Oruç kalın bağırsağı inceltir,(tokluk hissi olacağından az yemek yedirir)eti soldurur,(insanı zayıfltır)ve cehennem hararetinden uzaklaştırır."

"oruçlunun uykusu ibadet,sükutu teşbih,dua2sı makbul ve ameli kat kattır(ecri sevabı kat kat ödenir)."

"Oruçlu için iki ferahlık vardır,biri iftarda,biri Rabbine kavuştuğunda."

"Cennetin sekiz kapısı arasında "Reyyan"isimli bir kapı vardır ki;ondan sadece oruçlular girer."

"Cennet dört Zümre'ye aşıktır.1.Kur'an okuyan 2.Diline sahip olan.3.açları doyuran,4.Ramazan ayında oruç tutan."

"Nefsim kudretinde bulunan allaha yemin ederim ki,oruçlunun ağız kokusu,Allah katında misk'ten daha güzeldir(Hz.Allah oruçlu için ):"Kulum yemesini,içmesini ve şehvetini benim rızam için terk etti" buyurur,ve Meleklerine onun ile iftihar eder.

Ağız kokusu insanlar nazarında hoşlanılmayan bir şey olsa da itaatten kaynaklandığı için:Allah katında misk kokusundan daha makbuldür.Hatta normalde ağız kokusunu misvakla temizlemek lazım iken,İmamı Şafii Hazretleri oruçlunun ağız kokusunun devamını mübah görmüşlerdir.

Oruçlunun ağız kokusu Allah'a itaatin ve onun rızasını taleb etmenin bir eseri olduğundan ahirette misk kokusundan daha güzel kokacak ve oruç ehli,insanlar arasında bununla meşhur olacaktır.Oruç,kul le Rabbi arasında gizli olduğundan ahirette açığa çıkacaktır.

"Oruçlular kabirlerinden ağız kokuları miskten daha güzel koktuğu halde çıkarlar ve bu kokuları ile tanınırlar."

"Ademoğlunun bütün ameli,10 ila 700kat arası olarak ecre nail olur.Hz.Allah:"ancak oruç hariç.O, benim içindir.Onu ben mükafatlandırırım.Kulum yemeği,içmeyi
şehveti benim için terk ediyor."buyurur.

"Cennette,üzerinde hiç bir gözün görmediği,hiç bir kulağın işitmediği,hiç bir beşerin(insanın)kalbine (aklına)gelmediği yiyecekler olan bir sofra vardır ki,ona ancak oruçlular oturur."

"Kıyamet günü bütün insanlar açtır.Ancak Peygamberler,onların ehli ve oruç tutanlar müstesna(hariç)"

Kıyamet günü oruçlular için arşın altında sofra kurulur.İnsanlar hesapta iken oruç tutanlar o sofrada yemek yerler.İnsanlar:"Bunlar kimlerdir?Biz burda hesapla uğraşırken yemek yiyorlar?"derler.O'nlara"Siz yemek yerken onlar oruç tutuyorlrdı"denilir

Kuranda oruç ile alakali tahmini 11 ayet geçiyor
2:183 - Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.

2:184 - (Size farz kılınan oruç), sayılı günlerdedir. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan ise, diğer günlerde, tutamadığı günler sayısınca tutar. Ona dayanıp kalacaklar üzerine de bir yoksulu doyuracak kadar fidye gerekir. Her kim de hayrına fidyeyi artırırsa, hakkında daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

2:187 - Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl kılındı. Onlar,sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizler için yazdığını isteyin. Ta fecrin beyaz ipliği siyah iplikden size seçilinceye kadar yiyin, için. Sonra da ertesi geceye kadar orucu tam tutun. Bununla beraber siz mescitlerde îtikaf halinde iken onlara yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır, sakın onlara yaklaşmayın. Allah, âyetlerini insanlara böyle açıklıyor ki sakınıp korunsunlar.

2:196 - Hac ve umreyi de Allah için tamam yapın. Eğer bunlardan alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Bununla beraber bu kurban, kesileceği yere varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olana veya başından bir rahatsızlığı bulunana tıraş için oruç veya sadaka yahut da kurbandan ibaret bir fidye gerekir. Engellemeden kurtulduğunuz zaman da her kim hacca kadar umre ile sevab kazanmak isterse, ona da kolayına gelen bir kurban gerekir. Bunu bulamayana ise üç gün hacda, yedi de döndüğünüzde ki tam on gün oruç tutması lazım gelir. Bu hüküm, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın azabı gerçekten çok şiddetlidir.

4:92 - Hata dışında bir mümin, diğer bir mümini öldüremez. Ve kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, mümin bir köle azad etmesi ve ölenin ailesine (varislerine) teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak ölünün ailesinin bağışlaması müstesnadır. Eğer öldürülen, mümin olmakla beraber size düşman bir kavimden ise, o zaman, öldürenin bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen sizinle aralarında antlaşma olan bir kavimden ise, öldürenin, ölenin ailesine diyet vermesi ve mümin bir köle azad etmesi gerekir. Bunlara gücü yetmeyenin de Allah tarafından tevbesinin kabulü için arka arkaya iki ay oruç tutması gerekir. Allah, Alimdir (her şeyi bilendir), Hakimdir (hüküm ve hikmet sahibidir).

5:89 - Allah sizi, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin keffareti (cezası), ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on yoksulu yedirmek veya giydirmek yahut da bir köle azad etmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar ki, şükredesiniz.

5:95 - Ey iman edenler, ihramlı iken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için, öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır ki, Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere buna yine içinizden iki adaletli kişi hükmeder; yahut (ceza olmak üzere) bir keffarettir ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa, Allah ondan intikamını alır. Allah damia gâliptir, intikam sahibidir.

19:26 - "Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmân (olan Allah)a bir oruç (susmak) adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım" de.

33:35 - Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazi erkeklerle mütevazi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah-'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.

58:4 - Buna imkan bulamayan kimse, temas etmeden önce aralıksız olarak iki ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur. Bu (hafifletme), Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kâfirler için acı bir azap vardır.

66:5 - Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona, sizden daha hayırlı, kendisini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..