Necasetin hükmü.

Namaz kılan kisenin üzerinde dirhem mik
tarından az bir pisliğin bulunması,namaz
ın sıhhatine mani değildir. deniliyor,bu si
zcede doğrumu dur?

Cevap:
Bir pisliğin yıkanmasının lüzumu ile nama
zın makbul olmasına engel olacak miktarı
nın belirtilmesi hususları birbirine karıştır
ılmamalı dır.Bir pislik ,ne kadar az olursa
olsun,yıkanacaktır.Bu hüküm,insan sağlığı
ve ictimai ahlak bakımından zaruri bulun-
maktadır.Ancak, dirhem miktarından az o
lan bir pislik,temizlenmeden önce namaz
kılınacak olsa,miktarın azlığı ve insanların
karşılaştığı zaruri durumlar dikkate alınar-
ak,namzın sahih olmasına hükmedilmiş bulunmaktadır.Doğrudur.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..