Aleviler 48 perşembe, 12İmam Matem orucu(12 gün) Fatma ana orucu, Masum-u Pak orucu, Hızır Orucu gibi oruçlar tutarlar. 48 perşembe(ramazan ayındaki 4 perşembe hariç) niyet orucudur kişiseldir. Muharrrem Orucu 12 gün tutulur. Bazı yörelerde Ana Fatma için bir gün önceden, bazı yörelerde de Masum-u Pak orucu olarak üç gün önceden başlanır. Hızır orucu, ocak ayının son günü başlar ve üç hafta boyunca değişik sürelerde tutulabilir (3 gün veya 5 gün olabilir) Alevi-Bektaşilerde oruç sıkı yaptırımlara tabi olmaz. Amaç nefsi terbiye edip, benlikten kibirden uzaklaşmaktır. Hedef ise ilim, irfan ve edep ile Kamil insan olmaya çalışmaktır. Asıl olarak Alevi-Bektaşilerde El Orucu(kimsenin emeğine el uzatmamak),dil Orucu(asla yalan söylememek) ,bel orucu(şehvetten, zinadan ve eşinden başkasına yan gözle bakmamak),nefis orucu(tamahkar olmamak, aç gözlü olmamak) göz orucu(tam bir iyi niyet ve dürüstlükle bakmak),kulak orucu(kulağını kirli işlere kapalı tutmak),Kalp(vicdanlı ve adaletli olmak) ve irade orucu(Hz. Hüseyin,Hallac-ı Mansur,Seyyid Nesimi,Pir Sultan gibi iradeli olmak), vardır.YAZAN LÜTFEN BUNU OKUSUN. BILGISINE.........