Gusül

Gusül abdestinde hanımların örülmüş bul
unan saçlarının örgülerinin yıkanması ge
rekiyormu?

Cevap:
Fıkıh kitaplarımızda:"meşakkatsız olarak
yıkanması mümkün olan" ibaresi tüm mez
hep imamlarınca ittifak halinde kabul edil
miştir.Bu hükme istinaden kadının örülm-
üş saçlarını çözmesi gerekmiyor,sadece s
aç diblerini yıkaması yeterlidir.Yani baş kı
smındaki saçların dip kısımlarına suyu ula
ştırması kafi olup aşağı sarkan örgüleri yı
kaması meşakkat olacağından gerekli gö
rülmemiştir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..