Muhrrem (aşure) ayı orucu tek gün mü? çift gün mü?

Muharrem ayı orucu tek gün tutulur mu?Aşure orucu nasıl tutulur?

Muharrem (aşure)ayı orucu 10. günü hariç tek gün olarak tutulabilir.Ancak 10.günü olan Aşure günü tek gün olarak oruç tutmak mekruhtur.Aşure gününü Yahudilere benzememek için Peygamberimiz (s.a.v.) 9. gün veya 11. gün ile beraber tutulmasını tavsiye buyurmuşlardır. Rasülüllah Efendimiz S.a.v. 9.cu günü seferde bulunuyorlardı.o bakımdan yalnız 10. gün oruç tutmuşlar ve "sağ olursak seneye 9.günü de tutarız" buyurmuşlardır.imamı gazali mukaşefetül-kulup tercümesi sh.699)
Aşûra günü orucunu tek gün tutmak mekruhtur.

Hadisi şerifte:

“Âşûrâ gününde oruç tutunuz, (Ancak) Yahûdilere muhâlefet ediniz: Bir gün öncesiyle veya bir gün sonrasıyla beraber tutunuz.”buyrulmuştur. (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i İbn-i Huzeyme)

“El-Muhit” isimli eserde :

“Yalnız Aşûra günü oruç tutmak Yahudilere benzemek olacağı için kerih görülmüştür.” deniliyor. (Sahih-i Müslim)
“Yalnız Cuma veya yalnız Cumartesi günü ve özellikle Muharrem ayının "Aşûre günü" denilen yalnız onuncu günü oruç tutmak da tenzihen mekruhtur.” (Büyük İslam Ansiklopedisi)
“Peygamber (asm) dini konularda Yahudi ve Hıristiyanlara benzememeyi arzulardı.” (Sünen-i Ebu Davud)
“Aşûra günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan bir gün önce veya sonrayı da oruçlu geçirin.” (Müslim, Beyhaki, Ahmed Bin Hanbel)
Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“Aşûra gününde oruç tutunuz. Tuttuğunuz zamanda Yahudilere muhalefet ediniz. (Zira onlar yalnız Aşûra günü orucunu tutarlar.) Siz tuttuğunuz vakit Muharrem ayının 9. ve 11. günlerinde ilave etmek suretiyle tutunuz.” (Beyhaki, İmam Suyuti)
Rezîn'in lafzı şöyledir:
"Dokuzuncu ve onuncu günleri oruç tutmak suretiyle Yahudilere muhalefet ediniz!" (Tirmizi)
İbn Abbas (ra)'dan:
Allah Resulü (asm) buyurdu:
"Aşûra orucunu tutun; ancak bir gün önce ve bir gün de sonra tutarak Yahudilere muhalefet edin." (Ahmed, Bezzar)


Aşûra günü tek gün oruç tutulmamasının sebebi bu güne Yahudi ve Hıristiyanların da değer vermesidir“Aşûra günü Yahudilerin saygı gösterdikleri bir gündür ki, onlar bu günü bayram edinirlerdi.” (Buhari)
Ebû Musa El-Eş'arî (ra)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
“Yahudiler Aşûra gününü büyük sayar, o günü bayram edinirlerdi.” (Buhari, Müslim)
“Aşûra günü hem Müslümanların hem de Yahudilerle Hıristiyanların saygı besledikleri bir gündür.” (Sünen-i Ebu Davud)
İbn Abbas (ra)'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
“Resulullah (asm) Medine'ye gelince Yahudilerin Aşûra orucu tuttuklarını gördü:
“Bu nedir?” diye sorunca, Yahudiler de:
”Bu gün iyi bir gündür, Allah Musa'yı ve Benî İsrail'i düşmanlarından bu günde kurtardı. Onun için Musa oruç tuttu.” dediler.
Bunun üzerine Resulullah (asm):
“Ben Musa'ya sizden daha çok bağlıyım.” dedi.
Kendisi oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim
Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..