İslam Dini ve Felsefe

Hocam,islamda felsefe varmıdır,bazı kimseler konuşurken "İslam felsefesine göre şöyledir" gibi laflar etmektedirler.İs
lam felsefesi tabiri doğrumudur?

Cevap:
Bu ifade doğru değildir.Çünkü İslam'ın he
def aldığı değer ve hüküm vermedeki ölçü
leri ile, felsefenin hüküm vermedeki ölçül
eri tamamen farklıdır.Felsefe,kendi sahas
ına giren mes'elelerde sırf akıl kanunları-
na göre hüküm verir.Velevki o mes'le din
ile ilgili bir husus olsun.
İslam Akaidi ise,nakil kanunlarına göre m
mes'eleleri hükme bağlamaktadır.Bırakın
"İslam felsefesi" tabirini,Müslüman felse
fesi sözü bile tenkit edilmekten uzak kala
bilecek bir ifade değildir. Ancak,"müslüm-
an filozof" sözü bir dereceye kadar doğru
görülebilir,oda zarureten.Zarureten diyor
um çünkü tarihte islam alimlernden bazı
ları islama taarruz eden garp feylozofları-
na cevap vermek için onların anlayacağı tarzda felsefi ilimler telif etmişlerdir.İbni
Sina ve benzerleri.Kaldıki,bugün bu tabir
leri ulu orta kullananların islamın ne oldu
ğunu ve ne olmadığını bildiklerine ihtimal
vermiyoruz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..