Kütübü-sitte- altı büyük kitap

Kütübü-sitte ne demektir,hangi kaitapla
rın isimleridir?

Cevap:
Peygamber efendimizin Femi saadetlerin
den sudur eden hadis-i şeriflerin kaydedil
diği altı büyük hadis kitaplarıdır. Ve şunla
rdır: Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Süne
ni-Ebu Davud,Sünen-i Tirmizi,Sünen-iNes
ai ve Sünen-iİbnimace'dir.Bunlar hadisle ilgilidir. Şayet fıkıhla ilgili "Kütübü-Sitte"'
den bahsedilecek olursa,Hanefi müçtehid
lerinden İmamı-Muhammedin: El-Mebsut,
el-Camiu'l-Kebir,el-Cam'ussağir,es-Siyer-
ül-Kebir,es-Siyer-üssağır ve Ziyadat adlı
kitaplar akla gelir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..