Kütübü-sitte- altı büyük kitap

Kütübü-sitte ne demektir,hangi kaitapla
rın isimleridir?

Cevap:
Peygamber efendimizin Femi saadetlerin
den sudur eden hadis-i şeriflerin kaydedil
diği altı büyük hadis kitaplarıdır. Ve şunla
rdır: Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Süne
ni-Ebu Davud,Sünen-i Tirmizi,Sünen-iNes
ai ve Sünen-iİbnimace'dir.Bunlar hadisle ilgilidir. Şayet fıkıhla ilgili "Kütübü-Sitte"'
den bahsedilecek olursa,Hanefi müçtehid
lerinden İmamı-Muhammedin: El-Mebsut,
el-Camiu'l-Kebir,el-Cam'ussağir,es-Siyer-
ül-Kebir,es-Siyer-üssağır ve Ziyadat adlı
kitaplar akla gelir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..