Ezanın hükmü ve Merkezi sistemle ezan

Ezanın hükmü nedir?Namazda ezanın hükmü?Her namazda ezan ve kamet şartmıdır?Namaz kılan kişi ezanı terk ederse günah olur mu?Tek başına namaz kılanın ezan okuması şartmıdır?

Ezan hicretin birinci veya ikinci senesinde meşru olmuştur.(M.Felah)Ezan ve kamet beş vakit farz namazda erkekler için,istet cemaat olarak ister tek başına kılsın ,ister Hazar'da olsun ister seferde olsun,ister eda kılsın ister kaza kılsın üç mezhaba göre sünnet-i Müekkede-i Kifaye Hanbelilere göre farzı kifayedir.Kadınların ezan ve kamet okuması ise, tahrimen mekruhtur.Ezan ancak arapça olarak okunur.Başka lisanlarla okunursa ezan olduğu bilinse bile yeterli olmaz.(Nurul-izah Elfık alel mezahip)

Ezan namazın sünneti olup vaktin sünneti değildir.Hatta namazı tehir(geciktirmek)müstehap olduğu yerde ezanı tehir de müstehaptır.

Eza sünneti hüda olup vacip derecesinde bir sünnettir.Hatta bazıları "vaciptir" demişlerdir.İmamı Muhammed "Bir belde halkı ezanı okumamak için ittifak etse onlarla harp ederim.Bir kişi terk etse darp ve hapsederim"demiştir.(D.muhtar,R. muhtar c.1 s.384)Evinde tek başına namaz kılan kimse isterse başka mahalleden olsun ezan sesi işittiği zaman ondan ezan mükellefiyeti düşer.Çünkü ezan ve kaamet aslında müstehap cemaatın sünnetidir.Lakin namazını cemaat heyeti ile eda etmiş olması için ezan ve kaamet okuması müstehaptır..(Mebsut c.1 s. 133-D. Muhtar c.1 s.184-tahtavi 156

Eğer cemaatla namaz kılanlar ister evde kılmış olsunlar,mahallenin mescidinde okunduğunu işittik diye ezanı terk ederlerse mekruh olur.Çünkü mahallenin ezanı münferit (tek başına kılan)için ezan sayılır,fakat cemaat için ezan sayılmaz.Ezan her cemaat için ayrı ayrı sünnettir.Ancak misafir bir cemaat olursa ezanı terk etmeleri mekruh değildir.Lakin okumaları müstehaptır.Misafir cemaatın kameti terk etmesi ise mekruhtur.

Cemaatın ezan ve kametle namaz kıldığı bir mescitte aynı vakit namazı kılan cemaatın ezan ve kamet okuması mekruhtur.Eğer belli bir imam ve cemaatı olmayan bir mescit olursa veya bir mescitte o mescidin cemaatından evvel yabancılar ezan ve kamet ile namaz kılmışlar ise ikinci cemaatın ezan ve kamet okuması mekruh olmaz.(Bedayi c.1 s. 152)

Ezan, Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etmek, namaz için yapılan çağrıdır.


Ezanın okunacağı namazlar:

Cuma namazında bir dış bir de iç ezan okunurken diğer namazlarda her vakit için bir defa ezan okunur.

Bayram, vitir, teravih ve cenaze namazları için ezan okunmaz.
Sözlükte bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilan etmek anlamlarına gelen ezan, dini bir terim olarak, farz namazlarının vaktinin girdiğini belli sözlerle ve özel bir şekilde ilan etmek, bildirmek demektir.

Ezanın sözleri aşağıdaki şekildedir:Allâhü ekber Allâhü ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)
Allâhü ekber Allâhü ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh (Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh (Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh (Ben tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh (Ben tanıklık ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir)
Hayye ale's-salâh Hayye ale's-salâh (Haydin namaza gelin, haydin namaza gelin)
Hayye ale'l-felâh Hayye ale'l-felâh (Haydin falaha/kurtuluşa gelin, haydin felaha/kurtuluşa gelin)
Allâhü ekber Allâhü ekber (Allah en büyüktür, Allah en büyüktür)
Lâ ilâhe illallâh (Allah’tan başka ilah yoktur)
Sabah ezanında “hayye ‘alel-felâh”tan sonra iki defa“es-salâtü hayrum-minennevm” (namaz uykudan hayırlıdır) denir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..