Yumuşak huyluluğun fazileti...

Yumuşak huyluluğun fazileti nedir?İslamda yumuşak huyluluk nedir?

Yaradılıştaki yumuşaklık,yani kızıp hiddetlenmemek,hiddetlendikten sonra hiddeti yenmekten daha makbul bir huydur.Kızıp hiddetlenmemek tabii bir hılm ve ahlak yumuşaklığıdır.Aynı zamanda aklın kemale ermesinin ve gazap kırılarakakla boyun eğmesinin bir delilidir.Fakat bu, başlangıçta zor ve külfetlidir.Nitekim Rasülüllah (s.a.v) "ilim elde etmek,öğrenmek ve zorluk çekmek,hılm yani yumuşak huylu olmakta yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olmaya gayret etmekiledir.Hayrı tercih edene hayır verildiği gibi kötülükten sakınan da Alah tarafından korunur."Buyurmuştur.(tabarani rivayet etti İhya c.3.s.315 tercüme c.3 s.376).Burada ;ilim zorla elde edildiği gibi ahlak,hılm ve yumuşaklığın da zorlukla elde edileceğine işaret vardır.(İhya c.3 s.115 tercüme c.3 s.376/394)

Rasülüllah (s.a.v.)Efendimiz "Allah Refiktir,rıfkı (yumuşak davranmayı)sever,rıfk üzerine yaptığı ihsanı sertlik üzerine yapmaz.Hatta ıfk için yaptığı ihsanı
başkası için yapmaz."buyurmuştur.(müslim ve Ebu davut rivayet etti. ve yine "Rıfk ile muameleden mahrum olan hayırdan mahrum olur"buyurmuştur.(Müslim ve Ebu Davut rivayet etti.Mektubat İmamaı Rabbani c.1 s. 103)

Yumuşak huylu olmak demek hiç kızmamak değildir.Allahü Tealaya isyan edildiğini,dine kitaba hakaret edidiğini gören Mümin'in kızıp gazaplanması(öfkelenmesi)imanından gelen bir gayrettir.Aksi ise,imanınnın zayıflığındandır.allahü Teala fetih suresinin 29.ayetinde Peygamber Efendimizin Ashabından bahsederken "Onlar kafirlere karşı şiddetli (acımasız) kendi aralarında ise,gayet merhametlidirler."Buyurmaktadır. Aişe (r.a.)Validemiz de "Rasülüllah (s.a.v.) haram işlendiğinde en çok kızanlardan biri olurdu." demiştir.(isfehani Enes'ten rivayet etmiştir.İhya tecümesi c.3 s.408)

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..