Müslüman olmayan erkek ve kadınla evlenmenin hükmü..

Müslümanın gayri müslimle evlenmesi caizmidir?Kişi kendi dininden olmayanla evlenebilir mi?Müslüman kadının yabancıyla evlenmesi..Erkeğin başka dinden bir kadınla evlenmesi..

İslam dini, evlenme hususunda müslümanlara bazı şartlar getirmiş, bu şartları üzerinde taşıyan her müslümanın birbir­leriyle evlenmelerini serbest bırakmıştır. O bakımdan isteyen, istediği müslümanla evlenmekte veya onu reddetmekte serbest­tir. Peki iki taraftan biri müslüman olmazsa, hüküm nedir?


Müslüman erkeklerin, sonradan bozulmuş da olsa kendile­rine kitap indirilen din mensupları olan kadınlarla, yani hıristiyan ve Yahudilerle evlenmeleri caizdir. Fakat Müslüman kadınların müslüman olmayan hiç bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Müslüman bir kadın, kendi dininden olmayan birisiyle evlenmiş olsa, İslami bir muhitten çıkıp, İslami olmayan bir muhite girmiş olacaktır. Bu durumda o Müslümanın dini teh­likelerle karşı karşıya demektir. Kendisi Müslüman olduğu halde, Müslüman olmayan bir erkekle evlenen bir kadının, ni­kahı caiz olmadığından, o' erkekle beraber bulunduğu müddetçe zina yapmış olacaktır. Müslüman erkekler de, kendi dinlerin­den olmayıp, Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenirlerken dikkat etmelidirler. Olur ki o kadın da kendi dinini terk edip daha fena inançlara veya tamamen inançsızlığa sapmış olabi­lir. Bu takdirde onunla evlenmek caiz olmaz. Zira dinsizlerle ev­lenmek caiz değildir. Nitekim bizim memleketimizde de, Müs­lüman kayıtlarına tabi olduğu halde İslam dinini terkeden ve bunu da açık açık söyleyen insanlar vardır. Bu insanlar dinle­rini terk edip dinsiz olduklarından, kadın olsun, erkek olsun onlarla evlenmek caiz olmaz.


Müslüman kadın ve kızlar da din ve inançlarını her şeyin üstünde tutmalı ve onu hiç bir şeye değişmemelidirler.
Resülüllah Efendimiz (s.a.v.) zamanında henüz Ebü Talha Müslüman olmamıştı. Ümmi Süleym diğer ismiyle Rümeysa'ya evlenme teklifinde bulundu. Rümeysa kendisine:


- Doğrusu ben de seninle evlenmek için sana he­vesliyim, senin gibisi kaçırılmaz. Fakat sen kafir bir kimsesin, bense Müslüman bir hanımım. Seninle ev­lenmem doğru olmaz, dedi.


Bunun üzerine Ebu Talha.


- Sana ne oldu Rümeysa? Rümeysa sordu:


- Ne olmuş bana? Ebu Talha:


- Sarı ve kırmızıdan (altın ve gümüşten) ne haber? Ebu


Talha, Rümeysa'ya vereceği altın ve gümüş takı ve hediyeleri hatırlatıyor, yani "Unutma ki sana çok altın ve gümüş ve­receğim" demek istiyordu.


Bunun üzerine Rümeysa:


- Ben altın ve gümüş aramıyorum. Sen öyle bir adamsın ki, işitmeyen, görmeyen, sana hiç faydası dokunmayan bir şeye tapıyorsun. Falanların siyah kölesinin dağdan sürükleyip ge­tirdiği, yerden biten bir odun parçasına (puta) tapmaktan hiç sıkılmıyor musun? Eğer sen Müslüman olursan, o benim meh­rim olsun, evlenelim; senden başka bir şey istemeyeceğim, dedi. Ebu Talha:


- Bana Müslümanlığı kim anlatır Rümeysa? diye sordu. O da:


- Resulüllah anlatır ona git, dedi.


Bunun üzerine Ebu Talha, Hz. Peygamberin bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Peygamberimiz (a.s.) ashabı ile otu­rurken geriden gelen Ebu Talha'yı gördü ve:


- Ebu Talha İslamın nuru iki gözü arasında par­layarak geliyor, buyurdu.


Ebu Talha Hz. Resulüllah'ın huzurunda iman etti ve Rümeysa'nın söylediklerini haber verdi. Resulüllah Efendimiz de Rümeysa'nın şartı üzerine nikahlarını kıydı.


Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurdular ki: "Gördüm ki cennete girmişim; önümde bir ayak sesi. Bir de baktım ki Rümeysa!"


İslamın hükmüne göre, müslüman olan bir kadın müslüman olmayan bir erkekle nikahlanamadığı gibi, günümüzde müslüman topluluğu içinde müslüman gibi görünüp de, itikadı kendisinin kafir olduğunu açıktan açığa ortaya koyan bir kimse ile de nikahlanması caiz değildir.


Müslüman bir kadının, gayrimüslim bir erkekle evlenme­sini İslam dini yasaklamıştır. Müslüman bir erkeğin ise ki­taplılardan olmak üzere müslüman olmayan bir kadınla ev­lenmesi caizdir. Güneşe, yıldızlara ve ateşe tapan kadınlarla, ismen müslüman olduğu halde, İslam dininin emir ve yasak­larını kabul etmeyen veya kesin bir emri veya nehyi inkar eden kadınla da evlenemez. Çünkü böyle olan kadın dinden çıkmıştır. Dinden çıkan bir erkekle müslüman olan bir kadın da evlene­mez.


Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..