Nikah kıyılırken velinin izni şartmıdır?

Nikah kıymak için anne babanın izni olması şartmıdır?Aileden habersiz nikah kıyılabilir mi?Nikahın geçerli olması için ailenin izni gerekirmi?

Nikah kıyılırken velinin izni olup olmaması konusunda mezhep imamlarının görüşlerinde ihtilaf vardır. Biz Ebu Hanife'nin görüşünü nakille yetineceğiz:


İmam-ı Azam, velinin izni olmadıkça nikahın caiz olma­yacağını bildiren hadis-i şeriflerin, ergenlik çağına ulaşmamış kız çocuklarına ait olduğunu beyan etmiştir.


Velinin nikahı yapması, şart olarak emredilmiş olmayıp, kadının, nikahlanacağı erkeğin kendisine denk olmasını temin içindir. Bir kadın, kendinden daha düşük seviyede bulunan bir erkekle nikahlanmış olsa, velinin nikahın feshi için itiraz hakkı vardır.


Velayet işi, kadın ile velisi arasında müşterek bulunmak­tadır. Kadının hakkı, velisinden daha fazladır. Bu itibarla er­genlik çağındaki akıllı, hür kadına bir genişlik getirilmiştir. Ancak, kadın kendisini dengi olmayan bir erkeğe nikahlayacak ve mehri de emsalinden düşük olarak tesbit edilecek olursa, bu takdirde velisi nikah akdini fesh ettirebilir

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..