Ailenin izni olmadan kıyılan nikah geçerli olur mu?

Ailenin haberi olmadan nikah kıymak caiz midir?Anne Babadan habersiz kıyılan nikah geçerli olur mu?Nikahta babanın bulunması şartmıdır?


Ailenin haberi ve izni olmadan kıyılan Nikahın geçerli olup olmaması konusunda Mezhep imamlarının görüşlri farklıdır.İmamı Azam Hz.lerine göre baliğ (ergen) olmayan kız çocuklarının ebeveyninin (anne baba)izni olmadan kıyılan nikah geçersizdir.

İmam-ı Azam, velinin izni olmadıkça nikahın caiz olma­yacağını bildiren hadis-i şeriflerin, ergenlik çağına ulaşmamış kız çocuklarına ait olduğunu beyan etmiştir.


Velinin nikahı yapması, şart olarak emredilmiş olmayıp, kadının, nikahlanacağı erkeğin kendisine denk olmasını temin içindir. Bir kadın, kendinden daha düşük seviyede bulunan bir erkekle nikahlanmış olsa, velinin nikahın feshi için itiraz hakkı vardır.


Velayet işi, kadın ile velisi arasında müşterek bulunmak­tadır. Kadının hakkı, velisinden daha fazladır. Bu itibarla er­genlik çağındaki akıllı, hür kadına bir genişlik getirilmiştir. Ancak, kadın kendisini dengi olmayan bir erkeğe nikahlayacak ve mehri de emsalinden düşük olarak tesbit edilecek olursa, bu takdirde velisi nikah akdini fesh ettirebilir.


--

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..