İbadet olan şeyleri parayla yaptırmak caiz midir?

İmamlık ve fıkıh öğretmek gibi şeyleri parayla yaptırmak caiz midir?Parayla Kuranı kerim okutmak caizmidir?

Ezan ,imamlık ve fıkıh öğretmek veya Kuranı Kerim okumak gibi ibadet olan şeyleri yapmak üzere şarkı türkü çalgı gibi isyan ve günah olan şeyleri yapmak üzere ücret ile adam kiralamak caiz değildir.

Rasülüllah s.a.v.Efendimiz Kuran okuyun onula yemeyin" yani onu geçim haline getirmeyin buyurmuştur.Önceki Ulema Kuranı Kerim ve dini ilmleri öğretmek üzere ücretle adam tutmayı caiz görmezlerdi.Çünkü o zamanda bu Alimlerin ve imamların ihtiyacı beytül-malden karşılanırdı.Lakin sonraki alimler bugün dini emirlerde gevşeklik meydana geldiğinden Kuranı Kerim ile dini ilimleri öğretmek üzere ücretle adam tutmayı güzel gördüler.Şayet ücret verilmezse öğreten kalmaz ve Müslüman evladı öğrenemez dediler.Lakin para ile hatim ve cüz okutmakta zaruret olmadığı için asla caiz değildir.Okuyanın niyeti allah rızası olmayıp para için olduğundan onun için bir sevap olmadığına göre okutana nereden sevap ulaşacak.Bu insanın kendisini avutmasından başka bir şey değildir.Hulasa para karşılığı hatim ve cüz okumak asla caiz değildir.

Cami ,köprü,çeşme ve kuran kursu binsı yapmak için ücretle adam kiralamak caizdir.Zira bunlarda bedenenen çalışarak yapılan bizatihi ibadet olmayan bir iş vardır.

Başkası namına yapılan hac vazifesine gelince,bu hac ibadetini yapmak üzere adam kiralamak değil,bir ibadeti vekaleten yapmaktırt.Vekil ücret almıyor masrafını alıyor.Hatta verilen paradan artmış olsa geri vermesi lazım olur.ona helal olmaz.

Cenaze yıkamak ve mezar kazmak için ücretle adam kiralamak,eğer onlardan başka o işi yapacak insan varsa yani onlara farzı ayın olmamış ise,caizdir.

Bir Müslümandan namaz kılmak için mescit kiralamak caiz değildir.Çünkü müminin kendisini namaz kılmak için kiralamak gibidir.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..