kuran ve tevrat

selamün aleyküm hocam öncelikle vermiş olduğunuz cevap için çok teşekkür ederim benim son bir sualim daha olacaktı size biraz dinimizin dışında ama merak ettim peygamberimiz zamanında yahudi alimi olan kabul ahbarda tahrif olmamış tevratın olduğunu söylüyorlar ama peygamberimizden sonra kuran geldiği için o tahrif olmamış tevratı yakmışlar yok etmişler deniliyor o nedenle o tahrif olmamış tevrat günümüze ulaşmadı deniliyor söylenenler doğrumudur o kabul ahbarda bulunan tahrif olmamış tevrat kuran geldi diye yakıldımı yoksa söylenenlerin aksine kabul ahbarda tahrif edilmemiş tevrat yokmuydu bugünkü şekliylemiydi elindeki tevrat çok merak ettim hocam allaha emanet olun

Cevap:
Evet,Asr-ı saadette Medine civarında yaş
ayan bir takım yahudi kabileleri vardı.Bun
lar peygamber efendimzle anlaşma yapm-ışlar müslümanlarla sulh içinde yaşarlark
en anlaşmayı bozmaları ve müslümanlara
zarar vermeleri nedeniyle ve haklarında a
yet nazil olmakla peygamber efendimiz onlara harp ilan etti,içlerindeki alim olan
yahudileri ellerinde var olan Tevrat nüsha
larıyla birlikte huzuruna getirterek,onlara
yaptıkları bu ihanetin cezasının musanın
şeriatında ne olduğunu sordular,tevratta
ki ayetleri okumalarını istediler.Huzurda daha evvel müslüman olmuş yahudi asıllı
ensardan olan müslümanlarda bulunuyor-
du.Peygamberin önünde tevrat ayetlerni okuyan yahudi alimi hüküm belirten bazı satırları parmağıyla kapatarak peygambe
rimizin gözünden kaçırmaya çalışıyırdu.Ya
hudi asıllı sahabe mudahale ederek par-makla kapattığı satırları okumasını söyle-
yince mecburen okuyunca bu ihanetin ce-zasının ölüm olduğu bildiriliyordu.Ancak,
yahudiler çoğu kez bu ve benzeriihanetler
de bulundukları için ve haklarında gayet açık ifadelerle Ayet nazil olageldiğinden müslümanlardan çekinmekte idiler.Bu sebeple ellerinde bulunan tevrat örnekleri
ni insaf sahibi bilginler pek önemsemiyor esasen birer ikişer gelip müslüman olyor
lardı..Ka'bul Ahbar ismindeki zat,Tabiind
en olup Hz. Ömer devrinde müslüan olan
bir yahudi alimidir.BU kişinin elinde Tevra
tın aslı bulunmuş olabilir,böyle dahi olsa
Kur'nı kerimin gelmesiyle diğer semavi ki
tapların hükmü kaldırıldığından yazıları da
hi silinmiş oldu.Esasen müslüman bu kişi
Kuranı kerim varken tevratdan bahsetme
si düşünülemez.Siz neden merak ediyorsu
nuz anlamıyorum.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..