Allah’a Şükür,Günah, Sevap, Helal ve Haram kavramlarının tanımı

Şükür,haram ,helal,sevap,günah ne demektir.Allaha şükür,günah,sevap haram ,helal,gibi kavramların günlük hayatımızdaki yeri...ve kullanılışı..

Şükür,bize iyilik yapana, nimet verene karşı söz, fiil veya kalple gösterilen saygı, kadirşinaslık, iyiliğin kıymetini bilme, nimeti ve iyiliği anıp yapanı övmedir.Teşekkür ve şükran kelimeleri de şükür anlamınadır Hamd ile şükür yakın anlamlıdır.Ve Ancak Hz.Allah karşı yapılır. Peygamber Efendimiz; “Elhamdu lillahi Rabbilâlemin” dediğin zaman, muhakkak ki Allah’a şükretmiş olursun” ve “Hamd, şükrün başıdır. Allah’a hamdetmeyen, O’na şükretmemiş sayılır” buyurmuştur. Hamd ile şükür arasındaki fark ise şudur: Şükür nimete karşı yapılır, hamd ise her halükarda yapılmalıdır. Kuran’da “Bana şükredin, nankörlük etmeyin” (Bakara, 2/152) buyrulmuştur. “Şükreden, ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah müstağnidir (kimsenin şükrüne muhtaç değildir), her türlü övgüye layıktır” (Lokman, 31/12). Sufîlerden Şiblî “Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir” demiştir.

Günlük hayatımızda şükür kelimesinin kullanımı:
Başına bela gelenlerin "çok şükür kurtulduk" demesi nasılsın sorusuna "çok şükür iyiyim "denmesi,gurbetten gelene "şükürler olsun yaradana sana kavuşturdu" gibi..Helâl: Dinimizin yapılmasını uygun gördüğü, izin verdiği, onun kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan iş ve davranışlardır. Temiz olan yiyecekler, çalışarak elde edilen kazanç helal işlerdir. Allah Kur’an’da şöyle buyurur: “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin”(Bakara 168)

Günlük konuşmalarımızda helal kavramını nerede ve nasıl kullanırız?


Günlük konuşmalarımızda helal sözcüğü ili ilgili birçok sözcük ve deyim vardır. “Helal lokma”, “Helal süt emmiş”,” Helal olsun”,”Allah helalinden kazanç nasip etsin” bunlardan bazılarıdır. Örneğin; Dinin kurallarına uygun olarak, çalışarak elde edilen kazanç anlamında “helal lokma” deyimini kullanırız. Doğruluktan ayrılmayan kimseler için “Helal süt emmiş insan” diyerek o kimsenin bu güzel niteliğini söyleriz. Dinin kurallarına uygun bir kazanç dilemek için “Allah helalinden kazanç nasip etsin” diyerek dua ederiz. Bir hizmet veya özverinin istenilerek yapıldığını ve takdir edildiğini göstermek için “helal olsun” diyerek takdirimizi belirtiriz. Yine bir davranış karşısında “helal olsun bunu senden beklemezdim” diyerek sitemimizi belirtiriz. Ayrıca Allah’ı tanık tutarak bir şeyi bağışladığımızı “alacağımı sana helal ediyorum” diyerek ifade ederiz.

Haram ne demektir?


Dinin yapılmasını yasakladığı iş ve davranışlara haram denir. Örneğin; Anne ve babaya karşı gelmek, başkasının malına zarar vermek, başkalarıyla alay etmek, sözünden dönmek, dedikodu yapmak, söz taşımak gibi söz ve davranışlar dinimizce haramdır.

Allah insanları çok sever. O, bizim mutlu bir şekilde yaşamamızı istemektedir. Bunun için peygamberleri aracılığı ile bazı buyruklar bildirmiştir. Bu buyruklardan bazılarının yapılmasını emretmiş, bazılarını ise yasaklamıştır. Yapılmasını istediği şeyler iyi, güzel, doğrudur. Bizim için hepsi yararlıdır. Yapılmamasını istediği şeyler de kötü ve çirkindir. Hem bizim için, hem de çevremize zararlıdır. Bu nedenle haram davranışlardan mutlaka kaçınmamız gerekir.

Günlük konuşmalarımızda “haram” kavramını nerede ve nasıl kullanırız?


Günlük konuşmalarımızda haram sözcüğü ili ilgili birçok sözcük ve deyim vardır. “haram lokma”, “haram olsun!”,” haram etmek”, “haram yemek”, “haramın temeli olmaz”, “haram olmak”, “haram para” bunlardan bazılarıdır. Haram lokma: Dinin kurallarına aykırı olarak elde edilen şeyler için kullanılır. Örneğin, doğru ve dürüst bir insan olduğumuzu belirtmek için “hayatımda boğazımdan haram lokma geçmemiştir” diyerek bu niteliğimizi belirtiriz. Haram olsun: "hayrını görme, görmesin!" anlamında kullanılan bir sözdür. Örneğin; bir arkadaşımız iznimiz olmadan bize ait olan bir şeyi aldığında hoşnut olmadığımızı belirtmek için “haram olsun” diyerek isteksizliğimizi belirtiriz. Haram yemek: Dinin kurallarına aykırı olarak bir şeyi kendi yararına kullanmak, sahiplenmektir. Haram para: Yasa dışı yollardan kazanılan paradır.

Sevap ne demektir?


Sevap: Yapılan iyi bir iş karşısında Allah tarafından verileceğine inanılan ödüle denir. Dinimize göre yaptığımız her güzel davranışın bir karşılığı vardır. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her güzel iş sevaptır. Allah’a ibadet etmek, ders çalışmak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, insanlara yararlı işler yapmak, anne, baba ve öğretmenlerimizi saygı duymak sevaptır.

Bu davranışlar niçin sevaptır?


Çünkü bunlar iyi, güzel, faydalı, Allah’ın rızasını kazanmaya sebep olacak ve Allah katında değer ifade eden davranışlardır.

Günah ne demektir?


Günah; Dince suç sayılan iş ve davranışlara denir. Dinimize göre yaptığımız her kötü davranışın bir karşılığı vardır. Dinimizin yapılmasını yasakladığı şeylerin yapılması durumunda günah işlenmiş olur. Yalan söylemek, iftira etmek, hırsızlık yapmak, dedikodu yapmak anne ve babaya saygısızlık, dinimizce günah sayılan davranışlardandır.

Bu davranışlar niçin günahtır?


Çünkü bunlar kötü, çirkin, zararlı, Allah’ın hoşnut olmadığı ve Allah katında değer ifade etmeyen davranışlardır. Bu nedenle bu davranışlardan mutlaka kaçınmamız gerekir.

Günlük konuşmalarımızda “günah” kavramını nerede ve nasıl kullanırız?


Günlük konuşmalarımızda helal sözcüğü ili ilgili birçok sözcük ve deyim vardır. “Günaha girmek”, “günahı kadar sevmemek”, “günahını almak”, “günah benden gitti” bunlardan bazılarıdır. Dinî bakımdan suç sayılan bir iş yapıldığında günaha girdi denir. Sevmediğimiz, nefret ettiğimiz bir kimse için “günahı kadar sevmem” diyerek ona olan nefretimizi belirtiriz. Cimri kimseler için “günahını vermez” deyimini kullanırız. Bir kimse için haksız olarak kötü düşündüğümüzde, kuşkulandığımızda “günahını aldık” sözcüğünü kullanırız. Ben karışmam, sorumluluk sana veya ona düşer" anlamında “günahı boynuna” sözcüğü ile ifade ederiz. Günah benden gitti “ben görevimi yaptım, bundan sonrası için sorumluluk kabul etmem" anlamında kullanılan sözdür

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..