Allah'ın her şeyi yaratmasıyla ilgili Ayetleri

Allahü tealanın mahlukatı yaratmasıyla ilgili ayeti kerimeler.Allahın yaratıcı olduğuna dair ayetler

Kuran-ı kerimde Cenabı hakkın herşeyi yaratmasını anlatan bir çok ayet olmakla beraber bazıları şunlardır:

7.Sure (A'râf Suresi), 54. Ayet
Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 26. Ayet
De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."


3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 27. Ayet
"Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin."


6. Sure (En'âm Suresi), 14. Ayet
De ki: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim." De ki: "Bana, (Allah'a) teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma (denildi)."


6. Sure (En'âm Suresi), 73. Ayet
O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın "ol" deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de mülk (hükümranlık) onundur. Gaybı da, görülen âlemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.


6. Sure (En'âm Suresi), 95. Ayet
Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasıl çevriliyorsunuz?


6. Sure (En'âm Suresi), 101. Ayet
O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.


7. Sure (A'râf Suresi), 54. Ayet
Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş'a kurulan, geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O'na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.


10. Sure (Yûnus Suresi), 3. Ayet
Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. O'nun izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte o, Rabbiniz Allah'tır. O halde O'na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?


10. Sure (Yûnus Suresi), 31. Ayet
De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?" "Allah" diyecekler. De ki: "O halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?"


13. Sure (Ra'd Suresi), 16. Ayet
De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."


21. Sure (Enbiyâ Suresi), 30. Ayet
İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?


24. Sure (Nûr Suresi), 45. Ayet
Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.


25. Sure (Furkân Suresi), 1. Ayet
Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân'ı indiren Allah'ın şanı yücedir.


25. Sure (Furkân Suresi), 2. Ayet
O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.


25. Sure (Furkân Suresi), 54. Ayet
O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.


30. Sure (Rûm Suresi), 17. Ayet
Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah'ı tespih edin.


30. Sure (Rûm Suresi), 18. Ayet
Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tespih edin.


30. Sure (Rûm Suresi), 19. Ayet
Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.


32. Sure (Secde Suresi), 6. Ayet
İşte Allah gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


32. Sure (Secde Suresi), 7. Ayet
O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.


37. Sure (Sâffât Suresi), 94. Ayet
Kavmi (telaş içinde) koşarak ona doğru geldi.


37. Sure (Sâffât Suresi), 95. Ayet
İbrahim şöyle dedi: "Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?"


37. Sure (Sâffât Suresi), 96. Ayet
"Oysa Allah sizi de, yaptığınız şeyleri de yaratmıştır."


39. Sure (Zümer Suresi), 62. Ayet
Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye vekildir.


40. Sure (Mü'min Suresi), 61. Ayet
Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler.


40. Sure (Mü'min Suresi), 62. Ayet
İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?


42. Sure (Şûrâ Suresi), 49. Ayet
Göklerin ve yerin mülkü (hükümranlığı) Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.


51. Sure (Zâriyât Suresi), 49. Ayet
Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.


54. Sure (Kamer Suresi), 49. Ayet
Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.


54. Sure (Kamer Suresi), 50. Ayet
Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)87. Sure (A'lâ Suresi), 1. Ayet
Yüce Rabbinin adını tespih et.


87. Sure (A'lâ Suresi), 2. Ayet
O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.


87. Sure (A'lâ Suresi), 3. Ayet
O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.


87. Sure (A'lâ Suresi), 4. Ayet
O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.


Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..