Yahudi ve Hıristiyanların merasimlerine katılmak..

kafirlerin merasimlerine katılmak ve onları dost edinmek.küfür icra edilen merasimlere katılmak

"Ey iman edenler Yahudi ile nasarayı yar tutmayın .Onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar.İçinizden her kim onlara yaranlık ederse muhakkak onlardan sayılır.H.z. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.(Maide suresi,Ayet.519)(Elmalılı Tefsiri-cilt-3)

Bu ayeti celilenin sebebi nüzülü .Uhut harbinde Müslümanlar bir ara bozguna uğrayınca bu hal bir gruba ağır geldi.onlar kafirlerin geri dönüp üzerlerine baskın yapmasından korktular.müslümanlardan bir kimse ben fülan yahudiye daha yakınım ondan eman alırım.Çünkü Yahudilerin galebesinden korkuyorum dedi.diğer bir kimse"Ben şam halkından filan nasraniye daha yakınım bende ondan eman alırım "dedi.Bunun üzerine bu ayeti celile nazil oldu.(Esbabı nüzül)

Ebu Musa el-Eşari Hz.lerinden rivayet olundu ki,
Ben Hz.Ömere Nasrani bir katibim var deddim.Hz.ömerde allah seni katletsin!onunla senin ne işin var? dedi.Ebu musa hazretleri onun dini ona,katipliği ise banadır dedi.Bunun üzerine hz.ömer "Hazreti Allah onları hain kıldığı halde siz ikram etmeyin ve emniyet vermeyiniz.allah onları uzaklaştırdı siz yaklaştırmayınınz"buyurdu.

şeyhul-Ekber muhıddini arani hz. buyurdu ki,
Dımışka şehrinde erkek ve kadınların nasarayı dost edindiklerini,işlerinde müsamaha ettiklerini,onların çocukları ve küçükleriyle kiliselere gittiklerini,teberrü maksadıyla vaftiz sularından çocuklarına serptiklerine şahit oldum.Bunları yapmak küfürdür.Sen onların özel günlerine ilgi göstermeyi,bu günlerde onlara bir şey hediye etmeyi ve onlarla beraber olmayı kıyas et!düşün!

Küfür merasimlerini icra eden Müslümanlar hakkında imamı rabbani Hz.lerinin beyanı:

Eğer bu merasimleri yapan veya iştirak eden kimse sırf kafir ise,yani zerre mktarı da olsa bir imana sahip değilse onun nasibi ebedi azaptır.şayet bu küfür mrasimlerini yapmasına rağmen kalbinde zerre kadar bir iman varsa yine cehannemde azap olunur.Lakin bu zerre miktarı imanın bereketiyle cehennemde ebedi kalmakta kurtulması ümid olunur.Bir keresinde hasta bir kimsenin ziyaretine gitmiştim ölümü yaklaşmıştı.haline teveccüh ettiğimde kalbinin şiddetli zulüm içerisinde olduğunu gördüm.ve bu zulmetlerin kalkması için ne kadar teveccüh ettimse de kalkmadı .ancak nice teveccühten sonra anlaşıldı ki,bu zulmetler kendisinde gizli bulunan küfürden neş'et etmektedir.Bu küdüratın menşei de küfür ehli ile olan karşılıklı sevgi ve dostluklarıdır.Ve anladımki,bu zulmetlerin giderilmesi için teveccüh etmek uygun değildir.Çünkü onun bu zulmetlerinden temizlenmesi cehennem azabına bağlıdır ki,bu da küfrün (ve kendisinde küfür kokusu,sıfatı bulunan günahların )cezasıdır.ve yine anlaşıldı ki, o kişi sahip olduğu zerre miktarı imanın bereketiyle cehennemde ebedi olarak kalmaktan kurtulacaktır.

"Bu hali onda gördükten sonra hatırıma geldi.Bunun namazını kılmak caizmidir*değilmidir?Tevecühten sonra (bu sorunun cevabı da)belli oldu ki,onun namazını kılmak caizdir.Yani imanları olmakla beraber ehli küfrün adetlerini icra eden onların muayyen günlerine saygı gösteren Müslümanlar için münasip olan, onların namazlarını kılmak ve işin sonunda ebedi azaptan kurtulmalarını ümid etmektir.(Mektubaı şerif cilt 1)
Elbette şirk ve küfür merasimlerinin hepsine tazim(hürmet edip katılmak)şirke sağlam bir basamaktır.(şirkin kendisidir)(İmamı Rabbani mektubatı şerif cilt 3)

Hindular arasında muazzam olan günlere ta'zım ,Yahudilerce bilinen gün ve merasimlerine uymak küfrü icap ettirip,şirki gerektirir.Nitekim ehli islamın cahilleri,bilhassa kadın kısımları küffarın belli günlerinde küfür merasimlerini icra etmektedirler.Bunları kendi içinde bayram kabul edip kızlarının ve kardeşlerinin evlerine şirk ehlinin hediyelerine benzer hediyeler göndermektedirler.Bunların hepsi şirk ve küfürdür.(Mektubatı Şerif cilt 3)

Hadisi şerif:"Kim bir kavme benzerse o kavimdendir".
Feyzül-Kadir isimli kitapta bu hadisi şerifin izahında Benzemekten kasıt:onların süsleriyle süslenmek,onların adeti olan şeyleri yapmak,onların ahlaklarıyla ahlaklanmak demektir.Zira zahirdeki(görünüşteki)benzeme,batındaki mutabakat ve muvafakatı gerektirir.Batında muvafakat onlara uymak ise küfürdür.

İslam alimleri Şiarı küfür olan yani kafir milletlerin alameti olan hususlarda onlara benzeyen Müslümanın büyük günah işlemiş olduğunda ittifak etmişlerdir.Kafir olup olmayacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir.Çoğunluk alimler ise, küfrüne hükmetmiş,bazıları ise,eğer tasdiki kalp (imanı tasdiki )mevcut ise kafir olmaz fasık (günahkar)olur buyurmuşlardır.

Hadisi şerifte:"Kim bir kavmi amellerinden (yaptıklarından)dolayı severse kıyamet gününde onların zümresinde hasrolunur,onların amelleri ile amel etmese bile onların hesabı ile hesaba çekilir" buyrulmuştur.

Fetva:kafirlerin bayramında onlarla bayram eden işledikleri ile onlara uyan kafir olur.O güne tazim eden satın alınan nesneleri satın alan kafirleri azda olsa o güne tazim için medih eden kafir olur.bu fiiller müminden sadır olmaz.Kafirlerin merasimini tebrik eden kafir olur.(emali şerhi

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..