Noel ve Yılbaşında çam süslemek ...

Noel ve yılbaşında çam süslemek.Yılbaşı merasimlerine katılmak.Yılbaşında hediyeler ve kartlar göndermenin hükmü

Noel ve yılbaşı kutlamaları bizim dinimizin emirlerinden değildir.Bunda şek ve şüphe yoktur.Bu günlerin bir bayram gibi kutlanması merdüd ve memnudur.HADİSİ ŞERİFTE:"Kimki bizim şu işimizde yani dinimizde ondan olmayan bir şey ihdas ederse o şey merdüdtür."buyrulmuştur.

Noel ve yılbaşı herşeyden önce gayri Müslimlerin küfür ve küfür kokan bir adeti olduğu için islama aykırıdır.
ayrıca yeşeren çem fidanlarının katliamına yol açtığı için islama aykırı bulunmaktadır.Zira islam kıyametin koptuğu bir zamanda bile elde bulunan bir fidanın dikilmesini teşvik eder.

Yılbaşı duvara asılmış veya masaya koyulmuş olan bir takvimin tükenip bir yenisinin konulacağını hatırlatmaktan başka mümine başka hiç bir şey ifade etmez.Ne çam dallarında mum yakmak ne o gün için hindi kesmek,ne de bir kimsenin miladi yılını tebrik etmek için hediye göndermek gibi işler bir müminde görülmemelidir.

Allahın gazabına uğramış Yahudiler ile sapkınlık içerisinde bocalayan hıristiyanlara karşı Müslümanların tavrı ,dostdoğru islam yolunu takip etmek olmalıdır.

Bazı Hanefî âlimleri demişlerdir ki, adı geçen bütün bu (başka inançların gereği olan bayram ve kutlamalara) katılan ve bundan tevbe etmeyen onlar gibi kâfirdir. İmam Mâlikin arkadaşlarından biri de demiştir ki, nevruz günü (o günü ta'zim için) bir karpuz kesen sanki domuz kesmiş gibidir. Dolayısı ile müslüman, böyleleriyle oturması, kesmede ve pişirmede onlara yardımcı olması ile günahkâr olmuş olur." [649] Meselenin hem hukukî hem de itikadî yönü bulunduğu için fıkıh kitaplarımızın "mürtedle ilgili hükümler", ya da "Küfür sözler" yer alır ve özet olarak şunlar söylenir:
"Mecûsilerin Nevruz (yeni gün, yeni yıl, yılbaşı) kutlamalarına katılmakla da kâfir olur. Çünkü bunda onların o gün yaptıkları şeylere muvafakat anlamı vardır. Daha önce satın almamakta olduğu birşeyi Nevruz'da, o günü lâzım için -yeme içme için değil- satın alması, keza yine o günü kutlayan şirk ehline Nevruz Günü, velev bir yumurta olsun, birşey hediye etmesi de aynıdır." [650]
"Nevruz'da (yılbaşı gününde) bir müslüman diğerine birşey hediye etse, ama bununla da o günü tazîmi (kutlamayı) düşünmüş olmasa, fakatbir takım insanların o güne mahsus böyle bir uygulaması bulunmuş olsa bunu yapan kâfir olmaz, ancak o günlerde yapmaması, daha önce veya daha sonra yapması gerekir. Ta kî onlara benzemiş olmasın. İbadette muvafakat, yani, onlara has ibadet saatleri olan üç vakitte namaz kılmak haram olursa, ibadet olmayanları bir düşünün!? İmam Ebû Hafs demiştir ki, bir adam Rabbına elli yıl ibadet etse, sonra nevruz (yılbaşı) geldiğinde, o günü kutlamak için şirk yapanlardan birine bir hediye gönderse kâfir olur." [651]
İmam Rabbanî de benzer şeyleri kendi zamanındaki Hindistanlı müslüman kadınların yaptıklarını, başka inançlarda olanlar gibi belli günlerde, o günlere has hediyelerle hediyeleştiklerini anlatır ve bütün bunların şirk ve İslâm dinini inkâr demek olduğunu söyledikten sonra şu mealdeki âyeti zikr eder: [652]
"Onların çoğu şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler." [653]
Bu Allah'a inandığını söyleyenlerin de şirk koşuyor olabileceklerini, ya da şirk koşanların da Allah'a inandıklarını söyleyebileceklerini anlatır.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..