Besmele- i şerifin Faziletleri

Besmelenin faziletleri Besmelenin faydaları.Besmele çekmenin fazileti

Hadis-i Şerif: Kim ki Allah’ın kendisini kıyamet günü 19 zebaniden kurtarmasını isterse “Bismillâhirrahmanirrahim” i çok okusun. Çünkü besmeledeki her harf, zebanilerden her biri için bir kalkandır.Besmelenin 19 harfi vardır, Allah-ü Tealâ’ nın yardımı olmazsa; hiç kimse kuvvet ve secaati ile zebanilere galip gelemez.Gündüz ve gece toplam 24 saattir. 5 saatte 5 vakit namaz farz kılındı. Geriye 19 saat kalır. Bu harfler 19 saatte işlenilen günahlara kefaret olur.( Tefsir-i Kebir).Hadis-i Şerif: Kim ki tazim için ve kirlenmesin diye içinde Bismillâhirrahmanirrahim. yazılı bir kağıdı yerden kaldırırsa; Allah katında, sıddîklardan yazılır anne ve babasının (azabı) hafifletilir (7).Çünkü besmelede bazı âlimlere göre ismi âzam olan Allah lafzı vardır.HİKAYE:

BESMELEYE HÜRMETBişri Hafi yolda giderken içinde Allah ismi yazılan bir kağıdı görür. İnsanlar onu çiğnemiştir. Hemen kaldırır, bir misk satın alır, temizler, kokular ve bir duvara asar. Rüyasında şöyle denir: Ya Bişr! Sen benim ismimi temizleyip kokuladın. Ben de, dünya ahiret senin ismini güzel kılacağım. Bişri Hafi uyuyunca günahından tövbe etti. (8).Hoca küçük çocuğa Bismillâhirrahmanirrahim. demesini öğrettiğinde, besmele bereketi ile cehennemden bir berat çocuğa, bir berat anne ve babasına, bir beratta hocasına verilir.HİKAYE:Rum Kayseri Hz. Ömer (r.a)’a bir mektup gönderip; oğlunun başında bir ağrı olduğunu bildirdi ve ilaç göndermesini talep etti. Hz. Ömer (ra) bir takke gönderdi. Onu çocuğun başına koyduklarında; ağrı geçiyor, çıkarınca; ağrılar tekrar dönüyordu. Hayret ettiler, açıp baktılar. Besmele yazılı bir kâğıdın olduğunu gördüler.Bazı Mecusiler, Halid İbni Velid (r.a)’dan bir keramet göndermesini talep ettiler. O da bir zehir istedi. Bir bardak zehir getirdiler. Eline alıp besmele çekerek içti ve hiçbir şey olmadan ayağa kalktı. Bunu gören Mecusiler: “Bu hak dindir.” Deyip Müslüman oldular.Buna şaşırma! Zira bu, itikadın doğruluğundan, niyetin güzelliğinden ve temizliğinden, ihlâsın kemâlindendir. Nasıl olmasın ki; Besmele Kalem-i Âlâ’nın ilk yazdığı şeydir.(9) Temizliğin, hatta bütün işlerin anahtarıdır.Hadis-i Şerif: “Ya Eba Hureyre! Abdest alacağın zaman besmele çek, (“Bismillâhirrahmanirrahim” de); Hafaza melekleri sen abdesti bitirinceye kadar sevap yazarlar. Ailene yaklaşacağın zaman besmele çek; gusledinceye kadar sevap yazarlar. Eğer bir çocuk dünyaya gelirse; onun nefesleri kadar onunda çocukları olursa; onların da nefesleri kadar sevap yazarlar.Hadis-i Şerif: Enes İbni Malikden: Besmele insanların avret mahallerini cinlerin gözlerinden gizler.Nükte: Besmele dünyada seninle düşmanın olan cinler arasında perde olduğuna göre, ahirette niçin cehennemle aranda bir perde olmasın?

HİKAYE:

HZ ÖMERİN NİL NEHRİNE MEKTUBUHz. Ömer (r.a), Amr İbnül As Hz. lerini Mısır’a vali olarak gönderdi. Hz. Amr Mısır’a vardığında halk gelip, Nil nehri’nin her sene bu vakitler akmadığını, anne ve babasını razı ederek bakire bir kız çocuğunu attıklarını, sonra da Nil’in eskisi gibi aktığını söylediler.

Hz. Amr: Bu cahiliye adetidir, İslâmda böyle şey olmaz.” diyerek durumu halife Hz. Ömer’e bildirdi.Hz. Ömer Nil’e hitaben şöyle bir mektup gönderdi.

“Bismillâhirrahmanirrahim. Ey Nil! Eğer Allah’tan başkasının emriyle akıyorsan; bizim sana ihtiyacımız yok. Eğer Allah’ın emriyle akıyorsan; o zaman biiznillah ak.” Mektup Nil’e bırakılınca; Allah’ın izniyle ve bereketiyle akmaya başladı.RİVAYET:

BESMELE VE FİR’AVN.Firavun aleyhillâne ilâhlık iddia etmeden önce, sarayının kapısına besmele yazdırmıştı. İlâhlık iddiasında bulununca; Hz. Allah Musa ve Harun (a.s)’ı ona gönderdi ve imana davet ettiler. Firavun iman etmedi. Musa (a.s): “Ya Rab! Bu kâfire niçin bu kadar mühlet verdin, bunu helâk etmedin” diye dua etti. Hz. Allah:

“Ya Musa! Sen onun küfrüne bakıp helâkını istiyorsun. Ben ise; sarayının kapısına yazdığı besmeleye bakıyorum ona mühlet veriyorum” buyurdu.

ALLAH-Ü TEALÂ, BESMELENİN KERAMETİNİ DÖRT KİŞİYE VERDİ:1. Hz. Nuh (as)’a: “Bismillahi mecrâha ve mürsaha.” Dedi. Gemi su üzerinde yürüdü. Nuh (a.s), besmelenin yarısı ile kurtuldu.2.Hz. Süleyman (as): “İnnehü min Süleymane ve İnnehü Bismillâhirrahmanirrahim” Dedi. Dünya ve ahirete malik oldu.

Ayet Meali: Süleyman’ın emrine de rüzgârı verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır madenini ona sel gibi akıttık. Hem Rabb’inin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan kim emrimizden dışarı çıkarsa, ona ateş azabından tattırdık. 1 (Sebe- 12).3.Hz. Muhammed (a.s): Besmele bereketiyle Mirac’a çıktı. Kabe Kavseyn makamına ulaştı.4.Ümmet-i Muhammed. Besmelenin bereketiyle Sırat üzerinden şimşek hızı ile geçeceklerdir (Tefsir-i Hanefi)RİVAYET.Allah dostlarından bir zat: “Ben vefat ettiğimde alın ve göğsüme Bismillâhirrahmanirrahim. yazın.” diye vasiyet etti. Sonra onu rüyada görenler oldu. Haliniz nasıldır diye sorulunca dedi ki: “Azap melekleri gelip besmeleyi görünce; sen azaptan emin oldun” dediler. (Halebi) (10)Risale-i-Bûni ‘den:Besmelenin ebcet hesabı ile adedi 786 dır. Herhangi bir iş için bu sayıda okunursa o iş tamam olur.(11)Kim uykudan önce 21 kere okursa; o gece ani ölüm ve hırsızlıktan emin olur.Bir zalimin yüzüne karşı 50 defa okunursa; zelil olur ve Allah onun kalbine bir korku verir.Sara tutmuş hastaya 41 kere okunursa ayılır.Güneş doğarken 300 kere okuyup 100 defa da salavat okuyan kişiye Hz. Allah ummadığı yerden rızk verir.Bir bardak suya okuyup ahmak kişi içerse; ahmaklığı gider duyduğunu aklında tutar.Beyaz bir cama 40 defa yazılıp, su ile yazı giderilir ve bu su doğumda zorlanan kadına içirilirse; doğum kolaylaşır.Bir kağıda 19 veya 21 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun başucuna asılırsa korkmaz.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Üye girişi


Fetvalar.COM

Guncel

Günün Sözü

"Günün Sözü."

- fetvalar.com

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..