Kur'an-ı Kerim okuma ve hatim etme usulu

Sünnet üzere Kuranı Kerim nasıl okunur?Kur'anı Kerim okurken dikkat edilecek hususlar nelerdir?Kuranı Kerim okumanın usulü nedir?Kuran hatmi nasıl yapılır?

Kur'an-ı Kerimi okumak kadar usül ve sünnet üzere okumakta şarttır.Kur'anı kerimi usulünce okumak ile ilgili Hadis-İ Şerifler:

- Kur'an’ı Arap usûlü ve sesleriyle okuyun. Kitap ehlinin ve fasıkların şîveleriyle okumayın! Benden sonra bir takım insanlar gelecek; Kur'an’ı şarkıyla ve ruhbanların ilâhilerine benzer ve ölülerin başında yakınıp ağlayanların nağmelerini andıran bir şekilde okuyacaklar. Okudukları Kur'an hançerelerinden kalplerine inmeyecek, fitne onların ve onları sevenlerin kalplerini sarmış bulunacak. (Râmuz 1086)

-Kur'an okuyun ve ağlayın! Ağlayamazsanız da ağlamaklı olun. Kur'an’ı usûlüne uygun olarak okumayan bizden değildir. (Râmuz 78/16)

-Kur'an okuyun ve onunla amel edin. Onu okumaktan uzaklaşmayın. Onda da aşırı gitmeyin. Onu geçim vâsıtası yapmayın. Onunla mal ve servet çokluğu istemeyin! (Râmuz 1088)

-Ümmetimin camiden süpürüp çıkardığı tozlara varıncaya kadar bütün günah ve sevapları bana sunuldu. Kur'an’dan bir sûre veya bir âyet ezberleyip de sonra onu unutmasından daha büyük bir günâha rastlamadım. (Râmuz 3909)

-Kur'an’ı hüzünle okuyun. Nâzil olurken de böyle oldu. (Râmuz 78/13)

-Kur'an’ı otuz, yirmi beş, on beş on yedi, günde hatmet! Üç günden aşağı okuyan anlamaz, (Râmuz 78/11)

-Kalplerinizi toplayabildiğiniz kadar Kur'an okuyun; dağıldı mı bırakın. (Râmuz 78/14)

-Kur'an’ı öğrenin. O (güzel) Kur'an’ı iyi okuyun, takdim edin; ona sahip olun. (Râmuz 253/11)

Büyüklerden Kerimi okumak hakkında büyüklerin sözleri:

Asıl garip, zâlimin ezberinde bulunan Kur'an’dır. (Meysere Hz.)

Zebânîler, putperestlerden evvel, Allah’a isyan eden hafızlara azap eder. (Ebû Süleyman Dârânî Hz.)

Bazı büyükler “Kur'an okurken söz karıştıran kişiye Mevlâ darılır «Benim kelâmıma neden lüzumsuz şeyleri karıştırırsın?» buyurur.

Tevrat’tan: Ey kulum! :Benden utanmıyor musun? Dostundan mektup alsan hemen okur, maksadı nedir diye dikkat edersin. Ben sana kitap gönderdim, emirler verdim. Sen ise gaflet eder, aldırmazsın. Benim kitabıma arkadaşının mektubu kadar ehemmiyet vermezsin. Arkadaşının sözüne dikkat edersin; benim kelâmıma dikkat etmezsin. Bu küstahlık değil mi?...

* * *

KURAN’I KERİM OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Abdestli olmak,

2. Kıbleye karşı diz çöküp oturmak,

3. Okumaya Eûzü-Besmele ile başlamak,

4. Tecvid kâidelerine uymak,

5. Hüzünlü bir sesle okumak,

6. Ezberlemek,

7. Ağlamak. (Mümkün olmuyorsa, ağlar gibi okumak).

8. (Okurken) mânâsını düşünüp ağlamaya çalışmak.

* * *

KURAN’IN MÂNÂSINI ANLAMAYA MÂNÎ DÖRT PERDE

1. Bütün gayretini mehâric-i hurufa sarf etmek (sırf bu işle vazifeli hâfızlara musallat bir şeytan vardır.

2. Bir mezhebe bağlanmadan, duyduğu ile kanâat etmek.

3. Günâha devam etmek ve kibirli olmak.

4. Zâhirî tefsir kitaplarını okuyup İbn-i Mes’ud ve Mücâhid gibi büyüklerin eserlerinden gaflet edip habersiz kalmak.

İbn-i Mes’ud R.A. “Kur'an-ı Kerîm hükmüyle amel edilmek için nâzil olmuşken, onlar yalnız okumayı amel olarak kabul etmişler” buyurdu

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..