İslamda Bid'at nedir?Bid'atle ilgili Hadisler

Dinde bidat nedir?Bidat'ın hükmü nedir?Bidatla ilgili hadisler,Bid'atle ilgili Hadisi şerifler

Bid’at: dini meselelerden peygamberimiz zamanında olmayan, itikad, amel ve söz bakımından sünnete aykırı olan hususlardır.

H.Şerif : “Kim şu dine (dinde) olmayan bir şey uyduracak merduddur kabul edilmez.



Çünkü bizim dinimiz tamamlanmıştır, güneş gibi zahirdir.



Ayet Meali : ... Bugün sizin dinibizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak islam’a razı oldum.(El-Maide- 3)



H.Şerif : “Bid’at sahibi, bid’atını terk etmedikçe, Hz Allah onun amelini kabul etmeyecektir.



H.Şerif :Huzeyfe (ra)dan: Allahü teala, bid’at sahibinin orucunu, haccını, umresini, cihadını ve allah yolunda harcamasını kabul etmez. Kılın hamurdan çıktığı gibi islamdan çıkar.


Hadisi Şerif: Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti ümme-timi gaşyeden (gölgeleyen) kimse üzerine olsun. “Ümme-tin gaşyi nedir?” diye sordular. “Dinde olmayan bir şeyi icat edip insanları oraya sürükleyendir” buyurdu. (İhya C.1 S. 204)

Hadisi Şerif: Allahü Teâlâ’nın yarattığı bir melek her gün “Sünne-tinden ayrılana Resûlüllah’ın şefaati ulaşmaz” diye nidâ eder. (İhya C.1 S. 205)

H.Şerif. İlerleyenlerin oraya döneceği, geri kalanların da yine oraya yükseleceği orta derecede kalmaya gayret edin. (Dinde ifrat ve tefritten kaçının...) (İhya C.1 S. 2059




H.Şerif : Rasülullah(S.A.V) hutbe irad ederken, gözleri kızardı, sesi yükseldi sanki orduya komut veren ve “Uyanık olun düşman; sabah akşam size baskın verecek” diyen birkomutan gibi sert bir ifade ile şöyle buyurdu: Ben ve kıyamet; şu ikisi gibi gönderildik. (Şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirdi.) Bu ifadeden sonra (şunu bilinki) şüphesiz; sözün en hayırlısı, Allahın kitabıdır. Siret ve ahlakın en hayırlısı Muhammed(as)’ın siret ve ahlakıdır.Dini işlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkanıdır. İbadette; sonradan ihdas edilen her şey, bid’attır ve bid’ad ta ateştedir.



Men edilen bid’at; meşruiyyeti sünnet ve hikmete muhalif olandır. Hasen olan bid’atın gizli veya açık bir dayanağı olmalıdır.



Şüphesiz bid’at bazen mübah olabilir. Unu elekte elemek veya devamlı buğdayın özünü yemek gibi yahut özü alınmış kepeği atılmış buğdaydan yeyip doymak gibi.



Bazen bid’at müstehap olur Minare ve Medreseler yapmak ve kitaplar yazmak gibi.



Hatta bazen vacip olabilir. Kafirlerin felsefecilerin ve benzerlerinin şüphelerini red için deliller tertip etmek gibi.



Bid’at bazen itikadda olur. Ehli heva olan bid’atçıların ve sapık fırka ehlinin itikadlarının bir kısmı insanı küfre götürür mesela Allahü Teâlâya cisim yakıştırmak, Allah’ın eşyayı, ufak parçaları, ayrıntıları ile bilmesini inkar, alemin kadim olduğuna inanmak, cisimlerin dirileceğini inkar gibi.

Bazıları küfre götürmez mesela kabir azabını inkar, Allahü Teâlânın diğer cisimlere benzemeyen bir cisim olduğuna inanmak gibi. Fakat bu inanç zina ve adam öldürmek dahil bütün günahlardan daha büyüktür. İtikaddaki bid’atın üstünde sadece küfür vardır. Ameldeki ictihatta hata mazur görülür ancak ictihadda hata mazur görülmez.

İbadetteki bid’at itikattaki bid’at tan küçük fakat bütün isyanlardan daha büyüktür kabul edilemez ve sapıklıktır. İbadetteki bid’atın karşılığı sünneti hüdadır. (3) Diğer ifadeyle sünneti müekkede yani peygamberimizin devamlı yaptıkları bazende terkettikleri işler ve ibadetlerdir. Bid’at bazende adetlerde olur, elek ve kaşık kullanmak gibi bunları yapmak sapıklık değil evlâ olanı terktir. Şüpheli şeylerden kaçınan insanlar bunları terkederler.

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son eklenen ruyalar

Sitemizde yer alan soruların cevapları özenle islami eserlerden seçilerek yazılmaktadır.
..